Legislacja

Chcą wyższych mandatów za nieprawidłowe parkowanie pojazdów

17 czerwca 2024

Chcą wyższych mandatów za nieprawidłowe parkowanie pojazdów
- "Taryfikator mandatów za wykroczenia związane z parkowaniem - piszą posłowie w interpelacji do ministra spraw wewnętrznych i administracji - zawiera stawki grzywien, które są istotnie niższe niż opłata dodatkowa za nieuprawniony postój w strefie płatnego parkowania. Dla przykładu dwa dni legalnego postoju w warszawskiej SPPN to 114 zł. Dwa dni postoju na wyznaczonym miejscu w strefie, ale bez wniesienia opłaty skutkuje nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 600 zł. Natomiast dwa dni nielegalnego postoju w strefie (np. na przystanku autobusowym) jest zagrożone mandatem w wysokości 100 zł." - pisze do ministra spraw wewnętrznych i administracji grupa posłów (fot. archiwum Grupa IMAGE)

Paulina Matysiak i Franciszek Sterczewski skierowali do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację [kliknij] w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wykroczenia związane z parkowaniem. Domagają się podniesienia wysokości kar za nieprawidłowe parkowanie pojazdów, wskazując iż wiele nie zmieniło się od ponad 20. lat.

Piszą: - Szanowny Panie Ministrze, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. (poz. 2023) w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tzw. taryfikator mandatów) od początku swojego istnienia nie doczekało się aktualizacji w części dotyczącej wykroczeń związanych z postojem pojazdów. Niezmienione przez ponad 20 lat stawki mandatów doprowadziły do faktycznej depenalizacji wykroczeń związanych z parkowaniem. Owszem, istotne części taryfikatora zostały w ostatnich latach urealnione. Zmiany te ominęły jednak pozycje związane z zatrzymaniem i postojem pojazdów. Sekcja „K” (zatrzymanie i postój) w aktualnie obowiązującym taryfikatorze z dnia 30 grudnia 2021 r. posiada dokładnie te same stawki grzywien, co sekcja „L” (o tym samym tytule) z 24 listopada 2003 roku. Pensja minimalna w tym okresie wzrosła o 430% z 800 zł do 4242 zł. W ten sposób jazda wzdłuż chodnika wg nowego taryfikatora podlega karze grzywny w wysokości 1500 złotych. Natomiast parkowanie z dala od krawędzi jezdni (które wymaga jazdy wzdłuż chodnika) nadal karane jest kwotą 100 zł. To oczywista niespójność taryfikatora, wynikająca z tego, że grzywna 1500 zł została wprowadzona w 2021 roku, natomiast grzywna 100 zł została wprowadzona w 2003 roku i od tego czasu nie została zwaloryzowana. Taryfikator mandatów za wykroczenia związane z parkowaniem zawiera stawki grzywien, które są istotnie niższe niż opłata dodatkowa za nieuprawniony postój w strefie płatnego parkowania. Dla przykładu dwa dni legalnego postoju w warszawskiej SPPN to 114 zł. Dwa dni postoju na wyznaczonym miejscu w strefie, ale bez wniesienia opłaty skutkuje nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 600 zł. Natomiast dwa dni nielegalnego postoju w strefie (np. na przystanku autobusowym) jest zagrożone mandatem w wysokości 100 zł. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1339), proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy zostanie wprowadzona waloryzacja sekcji „K” tzw. taryfikatora mandatów (tj. części dotyczącej wykroczeń związanych z postojem pojazdów)?

2. Jaki współczynnik waloryzacji zostanie zastosowany?

3. Czy wykroczenia związane z parkowaniem zostaną uwzględnione w art. 38 § 2 Kodeksu wykroczeń („Recydywa wielokrotna”), a w konsekwencji, czy recydywiści nielegalnego parkowania będą ponosić wyższe kary niż osoby dokonujące tego wykroczenia sporadycznie?

Mandat niższy niż opłata za legalne parkowanie, to rzeczywiście sytuacja prowokująca te nieprawidłowe parkowania. (jm)