Legislacja

Czy będziemy kupowali hybrydy?

29 października 2019

Czy będziemy kupowali hybrydy?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o podatku akcyzowym – ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Wprowadzona została w ten sposób obniżona o 50% stawka podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych. Założony cel to podwyższenie poziomu użytkowania pojazdów niskoemisyjnych oraz ochrona środowiska.

Był to projekt poselski, dotyczy wprowadzenia obniżonej o 50% stawki podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych o napędzie spalinowo-elektrycznym. Wysokość podatku będzie uzależniona od rodzaju napędu samochodu oraz od pojemności silnika. Nowe przepisy wprowadzą dwie nowe stawki akcyzy. Pierwsza stawka wyniesie 1,55 proc. podstawy opodatkowania. Obejmie samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego 2.000 cm3 lub niższej, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Druga stawka wyniesie 9,3 proc. podstawy opodatkowania. Będzie miała zastosowania samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego w przedziale powyżej 2.000 cm3 do 3.500 cm3, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, a także w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 grudnia 2019 r. Czy Polacy będą częściej kupowali hybrydy? (jm)

***

Kancelaria Prezydenta RP:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 16 października 2019 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Uchwalona ustawa ma na celu obniżenie stawek podatku akcyzowego dla samochodów o napędzie hybrydowym spalinowo–elektrycznym.

Nowelizacja wprowadza regulacje, na mocy których wysokość stawek podatku akcyzowego na samochody osobowe będzie uzależniona  od rodzaju napędu samochodu oraz od pojemności silnika.

Nowe stawki akcyzy:

1,55% podstawy opodatkowania – obejmie samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego 2.000 cm3 lub niższej, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania; 9,3% podstawy opodatkowania – obejmie samochody o napędzie hybrydowym, o pojemności silnika spalinowego w przedziale powyżej 2.000 cm3 do 3.500 cm3, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, a także w którym energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.