Legislacja

Jakie będą kilometrówki?

30 maja 2017

Jakie będą kilometrówki?
Andrzej Kobylarz, poseł na Sejm RP (fot. Biuro Poselskie)

W minionym tygodniu, podczas obrad sejmowej Komisji Infrastruktury (24 maja), odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt uzasadniał poseł Andrzej Kobylarz z Kukiz’15, który w porozumieniu z Komitetem Inicjatywy Ustawodawczej, doprowadził do prac nad ustawą, która ma doprowadzić do waloryzacji „zamrożonych” od 2007 roku stawek kilometrówki.

- Zdaję sobie sprawę jak istotną dla pracowników kwestią, jest konieczność waloryzacji stawek – komentował na gorąco po posiedzeniu Komisji poseł Kobylarz. – Użytkowane przez pracowników leśnych czy pocztowców auta prywatne, są w ramach obowiązków służbowych eksploatowane w sposób bardzo intensywny. Niezrozumiałe jest dla mnie, że pomimo wzrostu kosztów eksploatacji aut na przestrzeni lat, stawki kilometrówki pozostają niezmienne.

Reprezentujący stronę rządową podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit, negatywnie opiniował projekt ustawy. W trakcie dyskusji poseł Andrzej Kobylarz wskazywał na konieczność kontynuowania prac, namawiając posłów do zgłaszania własnych propozycji zmian zapisów ustawy. Robert Czyż z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Kilometrówka”, reprezentujący środowisko pocztowców, również optował za dalszymi pracami, wskazując na konieczność wprowadzenia nowych regulacji. Środowisko leśników reprezentował Zarząd Związku Leśników Polskich w RP, z Przewodniczącym Jarosławem Szałatą oraz zastępcami Urbanem Kolmanem i Pawłem Kanią.

Ostatecznie, dzięki posłom zasiadającym w Komisji Infrastruktury, zdecydowano o kontynuowaniu prac nad ustawą w ramach Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. W jej skład wszedł m.in. poseł Andrzej Kobylarz, który wierzy w powodzenie prac: - Cieszę się, że pomimo sprzeciwu Ministerstwa, dostrzeżono konieczność kontynuowania prac nad tym projektem. Musimy w końcu doprowadzić do urealnienia stawek kilometrówki, przy czym nie upieram się przy zapisach, jakie znalazły się w złożonym przeze mnie projekcie. Dlatego dobrze się stało, że będzie on przedmiotem dyskusji i mam nadzieję, że zarówno środowisko leśników, jak i pocztowców, będą nadal wspierały prace nad nim.

Do powyższej informacji Biura Poselskiego Andrzeja Kobylarza dodajmy, iż było to pierwsze czytanie poselskiego projektu noweli ustawy o transporcie drogowym (druk nr 819 - patrz galeria poniżej). Przypomnijmy – projekt dotyczący właśnie uregulowania na poziomie ustawowym sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy - wpłynął do Sejmu 21 lipca 2016 r. Jak czytamy w stanowisku Rządu do projektu – Projekt wymaga dopracowania pod względem legislacyjnym. Generalnie projekt został oceniony negatywnie. W konkluzji stanowiska rządu czytamy: - W przypadku dalszych prac nad projektem przedmiotowej ustawy, proponuje się rozważenie zmiany obowiązujących przepisów ustawy jedynie w zakresie doprecyzowania istniejącego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia (art. 34a ust. 2) w taki sposób, aby obejmował on parametry właściwe zarówno dla pojazdów silnikowych jak i pojazdów elektrycznych. (jm)