Legislacja

Wyższe opłaty za pozostawione auto, też w śródmiejskiej strefie parkowania

6 września 2019

Wyższe opłaty za pozostawione auto, też w śródmiejskiej strefie parkowania
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Obowiązują zmienione przepisy ustawy o drogach publicznych, które dopuszczają nawet czterokrotny wzrost opłaty za parkowanie. Więcej w tzw. śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – opłata za pierwszą godzinę może wynosić nawet 10 pln.

W dniem wczorajszym (5 września) w życie wchodzą zmiany ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1985.14.60). Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (2018.1693). Ustawodawca – jak czytamy w wielu komentarzach – po 16 latach zdecydował zmodyfikować wysokość maksymalnych stawek opłat pobieranych w strefach płatnego parkowania. Ta z 2003 roku górna stawka wynosiła 3 pln za godzinę, nowa może być nawet czterokrotnie wyższa. Nowelizując art. 13 ust 1 ustawy obok „strefy płatnego parkowania” wprowadzono kategorię „śródmiejskiej strefie płatnego parkowania”. Ta ostatnia będzie możliwa do wprowadzenia w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, tu opłata za parkowanie będzie mogła być ustalona w jeszcze wyższej kwocie np. 10 pln za pierwszą godzinę. Ustalenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w tym ustalenie wysokości opłaty, wymaga uprzedniego przeprowadzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) analizy, która określi: rotację parkujących pojazdów samochodowych w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania; zakładany poziom rotacji parkujących pojazdów samochodowych w planowanej śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, z uwzględnieniem różnych poziomów wysokości opłat za postój w tej strefie - zapisano.

Gminy otrzymały narzędzia skuteczniejszej regulacji nadmiernego ruchu samochodowego na drogach, a także wsparcia funkcjonowania transportu zbiorowego. (jm)