Ekspert wyjaśnia

Wysiewanie łąk antysmogowych „będzie mogło być rozważone”

6 września 2019

Wysiewanie łąk antysmogowych „będzie mogło być rozważone”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z ciekawością odnotowaliśmy zainteresowanie naszych polityków tzw. łąkami antysmogowymi i faktem, iż trawy rosnące wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych są nieprawidłowo wykaszane (w panujących ostatnio warunkach pogodowych zbyt niskie wykaszanie powoduje do całkowitego wysuszenia zieleni). Padła propozycja wysiewania na pasach zieleni dróg specjalnych mieszanek roślin wieloletnich wyłapujących pyty – te właśnie nazywane są łąkami antysmogowymi. Propozycja będzie mogła być rozważona – ocenia resort.

Koszenie traw. W imieniu resortu infrastruktury, sekretarz stanu Rafał Weber informuje, iż w 2018 roku na koszenie i sianie trawy oraz usuwanie chwastów na powierzchni około 130 437,2 ha GDDKiA wydatkowała około 51,2 mln zł. Natomiast w okresie od stycznia br. do lipca br. GDDKiA wydatkowała na ten cel około 12 mln zł. Teza dotycząca złego wykaszania nie spotkała się z akceptacją. Minister uzasadnia: - GDDKiA, jako zarządca dróg krajowych, na bieżąco monitoruje oraz prowadzi działania mające na celu utrzymanie infrastruktury drogowej na odpowiednim poziomie. W ramach tych działań podejmuje kroki, których celem jest również należyte utrzymanie zieleni w pasie dróg krajowych. Nieprawidłowo prowadzone czynności utrzymaniowe na drogach krajowych np. poprzez wysokie trawy, mogą ograniczać dostęp do urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym, a także mogą mieć wpływ na prawidłowe jego odwodnienie oraz niekorzystnie wpływać na nasadzenia (krzewy, drzewa). Ponadto zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych i ogrodniczych, są siedliskiem szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków itp. Wysiew chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich. W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz.821, z późn.zm).

Łąki antysmogowe. R. Weber wyjaśnia także ewentualną kwestię zakładania łąk antysmogowych: - GDDKiA kierując się należytą starannością, przyjęła optymalne rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia dróg oraz bezpieczeństwa użytkowników poprzez sprawdzone rozwiązanie, tj. obsiew traw. Przyjęte rozwiązanie pełni istotną funkcję m.in. zabezpieczenia korpusów drogowych, co przekłada się na efektywne funkcjonowanie systemów odwodnieniowych umieszczonych w pasie drogowym, w tym w ciągach głównych oraz zapobiega rozprzestrzenianiu się chwastów pełniących destrukcyjną rolę dla konstrukcji drogi. Jednocześnie jest elementem rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego przekładającego się m.in. na widoczność, czytelność i żywotność elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W konkluzji stanowiska resortu czytamy: - Chciałbym podkreślić, że resort infrastruktury jest otwarty na nowe rozwiązania w obszarze utrzymania dróg, w szczególności takie, które są przyjazne dla środowiska i jednocześnie pozwalają obniżyć koszty. Zastosowanie łąk antysmogowych w pasach zieleni przy drogach krajowych będzie mogło zostać rozważone po dokonaniu odpowiednich analiz na podstawie doświadczeń innych zarządców dróg. To ważna obietnica, ważna dla nas wszystkich. (jm)