Legislacja

Żandarmi Wojskowi pozostają na ulicach

18 stycznia 2017

Żandarmi Wojskowi pozostają na ulicach
(fot. J. Michasiewicz)

W Monitorze Polskim Dzienniku Urzędowym RP z dniem 17.1.2017 r. pod pozycją 37 opublikowano Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji. I tak, na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Zarządzono, iż w związku ze wzrostem zagrożenia o charakterze terrorystycznym na terenie Europy oraz zamachami, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Turcji i Niemczech, żołnierze Żandarmerii Wojskowej udzielą w dniach 17 stycznia - 27 lutego 2017 r. pomocy Policji, w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju. Zarządzenie obowiązuje z dniem ogłoszenia. Przypomnijmy, iż 15 stycznia br. utracił moc akt poprzedzający, czyli Zarządzenie nr 180 z dnia 21.12.2016 r. I w ten sposób przedłużony został okres, w którym patrole ulic, kontrole drogowe na terenie całego kraju itd. będą wspierane i uzupełniane Żandarmami Wojskowymi.