News tygodnia

Elektromobilność: ustawa uchwalona

12 stycznia 2018

Elektromobilność: ustawa uchwalona
(fot. Kancelaria Sejmu/Paweł Kula)

Podczas 56. posiedzenia Sejmu posłowie - 235 głosami za, 165 przeciw i przy 18 wstrzymujących się – uchwalili ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. To jak zapowiadaliśmy bardzo przyspieszony tryb procedowania. Teraz ustawa zostanie przesłana do Senatu.

Jak już pisaliśmy ustawa reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Powstanie system regulacyjny pozwalający na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów CNG i LNG (104 stacje CNG i 14 stacji LNG - 33 mln zł). Inwestycje te mają się przyczynić do upowszechnienia pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, co z kolei przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Ponadto ustawa przewiduje m.in.: możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po buspasach, wprowadzenie wyższej stawki odpisów amortyzacyjnych dla pojazdów o napędzie elektrycznym, zwolnienie z podatku akcyzowego w przypadku pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza też obligatoryjny udział pojazdów o napędzie elektrycznym we flocie części organów administracji centralnej oraz wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie debaty padł nawet wniosek o odrzucenie projektu, z argumentacją, że tempo prac nad dokumentem jest zbyt duże i pozostaje szereg wątpliwości.– Projekt jest potrzebny, ale tempo procedowania jest nie do zaakceptowania” – uzasadniano. Przypomnijmy – odrzucono propozycję powołania podkomisji w celu dokładnego przeanalizowania proponowanych regulacji, która została wysunięta podczas obrad połączonych komisji: infrastruktury oraz energii i skarbu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypominał, że projekt m.in. wdraża prawo Unii Europejskiej (dyrektywę ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych), w związku z tym nie stosuje się do niego terminów regulaminowych. Wskazał również, że rząd ostrzegał, iż niewdrożenie przepisów do 1 lutego 2018 r. grozi wysokimi karami. Jak informowaliśmy - projekt w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęty został przez rząd, 4 stycznia trafił do Sejmu, 9. odbyło się pierwsze czytanie, a już 11. mamy uchwaloną ustawę. (jm)