News tygodnia

Zagrożenia bezdechu sennego kierowców - konferencja naukowa

30 października 2017

Zagrożenia bezdechu sennego kierowców - konferencja naukowa

Czym jest bezdech senny? To zaburzenie snu charakteryzujące się cyklicznie powtarzającym się zatrzymaniem oddechu. Nieleczone może prowadzić do rożnych schorzeń zagrażających życiu: choroby układu krążenia, cukrzycy, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienia tętniczego, udaru. Nieleczony powoduje m.in. ryzyko wypadku kierowców. Statystycznie około 10% osób dorosłych cierpi na łagodną lub cięższa postać bezdechu sennego. W Polsce notuje się kilka tysięcy osób rocznie.

W dniu 27 października 2017 r. w Łodzi odbyła się konferencja naukowa pt.: „Zespół obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej”. W drugiej części dnia odbyły się warsztaty naukowe pt.: „Kierowca zawodowy - świadomość zagrożeń i umiejętność przeciwdziałania”.

Organizatorem konferencji i warsztatów był Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera oraz Philips Polska. Współorganizatorami była Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym i Grupa IMAGE.

Oba spotkania zaplanowane zostały w ramach Polskiego Klastra Edukacyjnego jako płaszczyzna przenikania rezultatów badań naukowych i przedsiębiorców prowadzących szkolenie kierowców. Uczestnikami - oprócz kadry naukowej i ekspertów - byli właściciele OSK i OS, dyrektorzy WORD, instytucje otoczenia biznesu.

Wsparcia medialnego spotkania udzieliły redakcje tygodnika Prawo Drogowe @ News i portalu L-instruktor.pl.

Program konferencji:

- „Czym jest bezdech obturacyjny w czasie snu (OBS)” - dr n. med. Jadwiga Siedlecka, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP;

- „Groźne następstwa kardiologiczne bezdechu sennego prof. dr hab. med. Malgorzata Kurpesa, FESC Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

- „Obturacyjny bezdech senny a wypadki samochodowe” - dr n med. Jadwiga Siedlecka, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP;

- „Skutki ekonomiczne bezdechu obturacyjnego” - dr n. ekon. Tomasz Pilewicz, Instytut Przedsiębiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, SGH w Warszawie;

- „Postępowanie orzecznicze u kierowców z podejrzeniem bezdechu obturacyjnego w świetle najnowszych wytycznych Unii Europejskiej” - dr n. med. Marcin Rybacki; Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP;

- „Zastosowanie symulatorów w ocenie zdolności prowadzenia pojazdów” - prof. dr hab. n. med. Alicja Bortkiewicz, Zakład Fizjologii Pracy i Ergonomii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi;

- „Metody diagnozowania oraz leczenia zespołu bezdechu sennego” - dr n. med. Joanna Grzybowska-Gałuszka, PHILIPS Polska.

Podsumowując konferencję, prof. Alicja Bortkiewicz powiedziała, że najważniejsze jest dziś uświadomienie kierowcom i przewoźnikom znaczenia bezdechu sennego, a temat powinien znaleźć się w programach kursów szkoleniowych kierowców i kandydatów na kierowców.

Program warsztatów obejmował:

- „Raport z badań dot. zagrożeń zdrowotnych w środowisku kierowców zawodowych” - prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz, Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska IMP;

- „Skutki zdrowotne narażenia na wybrane czynniki chemiczne w środowisku pracy” - dr Sławomir Brzeźnicki, IMP;

- „Zanieczyszczenia komunikacyjne - główne źródło narażenia kierowców na czynniki chemiczne” - dr Małgorzata Kucharska, IMP;

- „Antyoksydanty - czy pomagają zachować dobry stan zdrowia” - prof. dr hab. Jolanta Gromadzińska, IMP;

- „Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych” - dr inż. Krzysztof Grzegorczyk, doradca ds. ADR, wieloletni przedstawiciel Polski w grupach eksperckich ONZ oraz mec. Małgorzata Wieleba-Walicka, radca prawny, legislator, doktorantka na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej;

- „Warunki skutecznego szkolenia kursowego kierowców” - mgr Andrzej Markowski, psycholog transportu, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce, wykładowca UW.

Warsztaty wpisały się w Narodowy Program Zdrowia prowadzi badania mające na celu ograniczenie ryzyka zawodowego, w tym kierowców. Jak powiedział prof. Wojciech Wąsowicz, kierowcy zawodowi, w małej przestrzeni kabiny samochodowej narażeni są na czynniki zarówno fizyczne jak i chemiczne, zmienna temperatura, hałas, stres, brak świeżego powietrza. A zagrożenia kierowców to zagrożenia na drodze.

Następnego dnia, tj 28 października 2017, w siedzibie Auto Szkoły WOTA w Łodzi odbyło się XII. Spotkanie Plenarne Polskiego Klastra Edukacyjnego. Uczestniczyli m.in. prof. Alicja Bortkiewicz (Instytut Medycyny Pracy), Anna Kieracińska (Przemysłowy Instytut Motoryzacyjny), mec. Małgorzata Głuszek-Stopczyk (Kancelaria Radców Prawnych Stopczyk & Wspólnicy), Tomasz Krzemiński (XELLECT). Dyskusja dotyczyła m.in. obowiązkiem szkół jazdy ochrony danych osobowych. Zwyczajowo odbyła się też sesja historyczna, tym razem oczywiście nt. starej i współczesnej Łodzi.

Źródło PRAWO DROGOWE. Wyszukiwarka: POLSKI KLASTER EDUKACYJNY