Ogłoszenia

7. sierpnia to dzień instruktorów

7 sierpnia 2021

7. sierpnia to dzień instruktorów

         Panie i Panowie, instruktorzy i wykładowcy nauki jazdy, instruktorzy techniki jazdy - przyjmijcie najlepsze życzenia z okazji proklamowanego Ogólnopolskiego Dnia Instruktora Nauki Jazdy.

         Wykonywany przez Was zawód jest niezwykle ważny w życiu społecznym, gospodarczym, także dla rozwoju cywilizacyjnego. To profesja bardzo potrzebna. Doceniamy trud Waszej pracy. Wspieramy Was. To od poziomu umiejętności przyszłych kierowców zależy nasze wspólne bezpieczeństwo na drodze.

         Choć święto nieoficjalne, wszystkim – zdecydowanie oficjalnie - życzymy wyłącznie szczęśliwych tras, pogody ducha i dni pełnych szacunku i uznania dla Waszej pracy. Godnie spełniajcie swoją misję. Cierpliwie wychowujcie odpowiedzialnych i świadomych uczestników ruchu drogowego.

         Życzymy sukcesów zawodowych i powodzenia w życiu osobistym.

Redakcje:

portalu L-INSTRUKTOR oraz tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS

7. sierpnia instruktorzy ogłosili DNIEM INSTRUKTORA NAUKI JAZDY. W roku 2014 właśnie tego dnia zawody instruktora nauki jazdy i instruktora techniki jazdy zostały wpisane do oficjalnego krajowego wykazu. W roku 2018 zrodził się pomysł ustanowienia oficjalnego, ich branżowego święta zawodowego na terytorium RP. Rozpoczęto proceduralne starania. W styczniu 2019 r. do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP skierowano petycję zbiorową – PFSSK oraz niezrzeszonych przedstawicieli środowiska szkoleniowego w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami – ze stosownym wnioskiem o wpisanie także tego święta do oficjalnego katalogu świąt branżowych. Niestety senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad nią.

7. sierpnia, każdego kolejnego roku, instruktorzy jednak świętują. Skromnie, ale godnie. Podejmują działania dla integracji środowiska. A grono niebagatelne bo rzesza ok.: 23 tys. instruktorów nauki jazdy i 2 tys. instruktorów techniki jazdy. Chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na ten niełatwy i często niebezpieczny zawód. Czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo na polskich drogach. Chcą coraz szerzej uczestniczyć w edukacji komunikacyjnej. Pracują nad podniesieniem jakości pracy. Swój zawód wykonują profesjonalnie, z pasją, z misją.

Warszawa, 8 sierpnia 2021 r.