Legislacja

Robert Dorosz. Na egzaminie będzie łatwiej

9 sierpnia 2021

Robert Dorosz. Na egzaminie będzie łatwiej
Robert Dorosz, Egzaminator Nadzorujący MORD Tarnów (fot. Jolanta Michasiewicz)

Długo oczekiwana zmiana rozporządzenia dotycząca egzaminowania zaczyna obowiązywać już w pierwszych dniach września br., dokładnie 5, a cześć 6 września - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach [kliknij].

Pierwsze zmiany dotyczą kategorii T (ciągnik rolniczy z przyczepą). Egzaminatorzy w ciągu 8 godzin swojej pracy będą mogli przeprowadzić nie 5 - jak do tej pory - a 6 egzaminów praktycznych na kategorie T.

Zmianie ulegnie także czas między egzaminami na kategorie B1 i B - będzie można je planować co 45 minut.

W najbliższym czasie będzie mniej egzaminów państwowych dla kategorii C i C+E. W niektórych word-ach ta tendencja już jest odczuwalna. Przyczyna - kończą się unijne dotacje. Już dziś widzimy, że kolejki na te kategorie są zdecydowanie mniejsze. W związku z powyższym będzie problem z zapełnianiem dziennym 5. egzaminów na kategorie C+E. Już odnotowujemy sytuacje, iż ktoś zrezygnuje na dwa dni przed planowanym egzaminem i nie ma kogo zapisać na wolny - pojawiający się nieoczekiwanie - termin. Będzie można to „okienko” wykorzystać i zamiast jednego egzaminu C+E zaplanować 2 egzaminy na kategorie B po 45 minut co daje nam godzinę i trzydzieści minut, a więc tyle ile planuje się egzamin na C+E. Chętnych na kategorie B nadal nie brakuje.

Nowością, która pojawia się w rozporządzeniu jest możliwość zdawania egzaminu teoretycznego dla osoby z udokumentowaną dysleksją. Ale to opiszemy w następnym artykule.

Ułatwieniem na kategorie C będzie rezygnacja z ciągłości ruchu podczas cofania. Zdający - podczas cofania – będzie mógł zatrzymać się i podjechać do przodu, aby skorygować swój tor jazdy. Przewidziano na to 5 minut - analogicznie jak przy kategorii C+E - jednakże nie będzie mogła opuścić miejsca kierowcy i pojazdu, czyli wysiąść i zobaczyć jaka jest odległość do końcowej linii pasa ruchu.

Kolejne ułatwienie dotyczy kategorii C+E. Podczas wykonywania drugiego zadania tj. „Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu” będzie możliwość 3-krotnego opuszczenia miejsca kierowcy i pojazdu. Na obecną chwilę jest dopuszczone jedno opuszczenie pojazdu w czasie wykonywania tego zadania. Czyli: osoby będą mogły aż 3-krotnie wysiąść i zobaczyć ile mają do końcowej linii stanowiska. Sądzę, iż zdawalność w tym zadaniu bardzo wzrośnie.

Także na kategorie C+E powiększy się stanowisko pas ruchu - nie tylko na prostych, ale także na łuku. Zostaną powiększone obszary wjazdu. Zaznaczam, iż będzie to dotyczyło tylko pojazdów członowych (ciągnik siodłowy z naczepą), które obligatoryjnie zawitają na egzaminach w word-ach w styczniu 2025 roku.

Także pewne zmiany dotyczą zadania parkowania prostopadłego - wjazd tyłem. Jeśli pozwoli infrastruktura placu manewrowego danego ośrodka egzaminowania to osoba zdająca będzie mogła sobie wybrać pozycję początkową tzn. kierunek wjazdu z lewej lub prawej strony stanowiska.

Kategoria B+E też doczekała się pewnej reformy, a dokładnie kryteria pierwszego zadania. Nie będzie wymagane, aby po zakończeniu cofania urządzenie sprzęgające przyczepy znajdowało się bezpośrednio nad kulą haka. Jednak odległość zaczepu do haka główki nie powinna przekraczać 0,5 m. W związku z powyższym będzie można podciągać sobie przyczepę, aby sprzęgnąć z pojazdem.

Zmiany dotyczące pierwszeństwa pieszych, które weszły w życie z dniem 1 czerwca br., również znalazły odzwierciedlenie w omawianej zmianie. W tabeli przerwań pojawił się zmodyfikowany zapis „Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych”.

Zadanie w ruchu drogowym „przejazd przez skrzyżowania równorzędne” dla samochodów ciężarowych, autobusu i ciągnika rolniczego z przyczepą, które do tej pory było ciężko zrealizować w związku z wieloma zakazami dla takich pojazdów, będzie realizowane w zależności od tego czy sytuacja drogowa umożliwi bezpieczne jego wykonanie oraz od dostępności takich skrzyżowań.

Robert Dorosz,

Egzaminator Nadzorujący MORD Tarnów

Ps. Czekamy na ewentualne pytanie do eksperta: tygodnik@prawodrogowe.pl oraz redakcja@l-instruktor.pl