Ogłoszenia

Mamy nowe znaki drogowe

23 listopada 2021

Mamy nowe znaki drogowe
(fot. PEXELS/wzór)

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostały dwa nowe rozporządzenia w sprawie znaków drogowych oraz ich warunków technicznych. Oba wydane na postawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Już 2 grudnia br. na naszych drogach pojawią się nowe znaki informacyjne i dodatkowe.

Minister infrastruktury zarządził zmiany obu aktów wykonawczych. Tu m.inn. dodał nowe znaki drogowe: w grupie znaki informacyjne: D-23b „stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych”, D-23c „punkt ładowania pojazdów elektrycznych”, D-34b „zbiorcza tablica informacyjna” i w grupie „Znaki uzupełniające”: F-14d „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 300 m przed pasem wyłączania”; F-14e „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 200 m przed pasem wyłączania”; F-14f „tablica wskaźnikowa na drodze ekspresowej umieszczana w odległości 100 m przed pasem wyłączania”.

Oba rozporządzenie wchodzą w życie z dniem 2 grudnia 2021 r.:

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Czyli także na polskich drogach znajdziemy informacje o punktach ładowania pojazdów elektrycznych oraz o stacjach paliwowych z punktem ładowania pojazdów elektrycznych, umieszczone także na zbiorczych tablicach informujących o obiektach znajdujących się przy drodze. Na tabliczkach pod znakami znajdziemy oznaczenie symbolem „EV” – pojazd elektryczny. Takie będą zastosowane np. pod znakami parkingów i innych.

Teksty rzeczywiste oraz ujednolicone obu rozporządzeń dostępne w elektronicznym zbiorze aktów prawnych ePD [kliknij]. (jm)