Ekspert wyjaśnia

Hulajnoga z siodełkiem. Wg resortu infrastruktury to motorower

23 listopada 2021

Hulajnoga z siodełkiem. Wg resortu infrastruktury to motorower
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Tuż po publikacji ustawy definiującej hulajnogę jako pojazd pytaliśmy o status prawny hulajnogi wyposażonej w siodełko. Takie wątpliwości zgłosili także posłowie składając w Sejmie dwie interpelacje w tej sprawie. Dziś znamy już stanowisko resortu infrastruktury. Ministerstwo zmian przepisów - w omawianym zakresie - nie przewiduje.

Mamy motorower. W imieniu resortu odpowiedzi na pytania posłów odpowiedział Rafał Weber, sekretarz stanu. Przedstawił następujące stanowisko: - Kwestie dotyczące wymagań technicznych dla nowych pojazdów dwukołowych, trzykołowych oraz czterokołowców (sklasyfikowanych w kategorii homologacyjnej L) są określone na poziomie unijnym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców. Definicja hulajnogi elektrycznej określona została w art. 2 pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.). Zgodnie z definicją hulajnoga elektryczna jest pojazdem napędzanym elektrycznie, dwuosiowym, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczonym do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Montaż siedziska powoduje zmianę podstawowych cech użytkowych i objęcie takiego pojazdu wymaganiami wyżej wymienionego rozporządzenia, klasyfikując go jako kategoria L1e - lekki dwukołowy pojazd silnikowy i podkategoria L1e-B - dwukołowy motorower, który zgodnie z załącznikiem I do tego rozporządzenia spełnia określone kryteria techniczne.

Czyli potrzebna homologacja i rejestracja. I co dalej - to także minister wyjaśnia: - W takim przypadku producent takich pojazdów jest zobowiązany uzyskać unijne świadectwo homologacji typu pojazdu, a pojazdy te podlegają procedurze rejestracji. Zgodnie z art. 71 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, która określa zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu, dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do tego ruchu motoroweru jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Podkreślenia wymaga, że art. 94 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008) wskazuje, że karze grzywny podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

A u innych? Minister informuje też o rozwiązaniach istniejących w innych krajach: - Należy również zauważyć, iż w toku prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym mających na celu określenie zasad poruszania się hulajnogami elektrycznymi, dokonano analizy regulacji w tym zakresie obowiązujących w innych krajach członkowskich UE. Podkreślenia wymaga, iż większość krajów, m.in. Niemcy, Francja, Dania czy Słowacja, analogicznie jak w Polsce, definiują hulajnogę elektryczną jako pojazd bez siedzenia.

Zmiana prawa? I informacja ostatnia. Tak oto minister odpowiedział na pytania o ewentualne zmiany prawa: - Mając na uwadze powyższe uprzejmie informuję, iż resort infrastruktury nie planuje nowelizacji przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w celu uregulowania sytuacji prawnej urządzenia z siodełkiem, o którym mowa w treści interpelacji. Jak bowiem wskazano powyżej pojazdy dwukołowe z siodełkiem są już zdefiniowane jako dwukołowe motorowery (oznaczenie L1e-B w ramach kategorii homologacyjnej), które są objęte procedurą homologacji typu oraz obowiązkiem rejestracji.

Wątpliwości. Jednak pewne wątpliwości pozostają. Jeszcze w maju br. nasz ekspert Jacek Mnich uznał, iż taki pojazd (fot. powyżej) to prawdopodobnie motorower. Jednocześnie mówił o braku właściwego wyposażenia w: lusterka wstecznego, oświetlenie, hamulce, nr rozpoznawczy lub nr VIN i tabliczkę znamionową. (jm)