Ogłoszenia

Musi być bezpieczna!

1 września 2020

Musi być bezpieczna!
(grafika – Komenda Główna Policji)

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 uczniowie wracają do szkół. Po długiej przerwie, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu kołowego i pieszego.

Policjanci ruchu drogowego już od kilku tygodni przygotowują się do powrotu dzieci i młodzieży do szkół. W ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania dróg i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

W pierwszych dniach nauki policyjne patrole, pełniące służbę w rejonach szkół, będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać i uświadamiać kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej ostrożności przed przejściem dla pieszych oraz w obserwowaniu drogi i jej otoczenia. Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

Dodatkowo firma Screen Network S.A., na swoich ekranach LED rozmieszczonych w całym kraju, emitować będzie spot pt. Bezpieczna droga do szkoły.

Rodzicu, opiekunie:

- dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład,

- zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami,

- ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Kierowco:

- w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami,

- wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza,

- zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed przejściem dla pieszych.

Nauczycielu:

- pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,

- ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)