Ogłoszenia

O motocyklistach

8 kwietnia 2024

O motocyklistach
(od lewej) Paweł Raczkowski, instruktor nauki jazdy w kategoriach motocyklowych, Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy w kategoriach motocyklowych i instruktor techniki jazdy (fot. ze zbiorów prywatnych)

W minionym sezonie motocyklowym - w okresie od 1 czerwca do 13 września 2023 r. w 1076 wypadkach z udziałem motocyklistów śmierć poniosło 120 użytkowników tych pojazdów (113 kierujących i 7 pasażerów), a 1018 zostało rannych (910 kierujących i 108 pasażerów). Co było główną przyczyną wypadków spowodowanych przez motocyklistów. Szkoleniu i egzaminowaniu motocyklistów poświęcimy DYSKUSJĘ NA RATUSZOWEJ w najbliższy czwartek 11 kwietnia br., godz. 11.00.

W art. 45 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ustawodawca zapisał: „Art. 45. 1. Zabrania się: (…) 6) pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy je oznaczyć w sposób widoczny w dzień i w nocy;”. (fot. PIXABAY/graf. Grupa IMAGE)

Kask położony na asfalcie - w mediach pojawia się informacja, iż to międzynarodowy sygnał ostrzegający o kolizji lub awarii. Tymczasem, eksperci mówią inaczej - to legenda, motoryzacyjna legenda oceniają. I uzasadniają, że to nie forma dbania o bezpieczeństwa, a przeciwnie potencjalne powodowanie niebezpieczeństwa. A co na to kodeks drogowy? Przypomnijmy zapis art. 45 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. O motocyklistach, o szkoleniu motocyklistów, a przede wszystkim o ich bezpieczeństwie będziemy rozmawiali podczas kolejnej DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

11 kwietnia br. o godzinie 11.00 rozpocznie się kolejna DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. Tytuł: „PASJA I BEZPIECZEŃSTWO”. Przede wszystkim będziemy chcieli poruszyć kwestie dotyczące szkolenia kandydatów na motocyklistów, ich egzaminowania i obowiązujących regulacji – to pasje, i drugi element – bezpieczeństwo motocyklistów i innych użytkowników ruchu drogowego. Redaktor Jolanta Michasiewicz zaprosiła dwóch instruktorów nauki jazdy w zakresie kategorii motocyklowych, motocyklistów, pasjonatów:

- Tomasza Kulika, instruktora nauki jazdy w kategoriach motocyklowych i instruktora techniki jazdy;

- Pawła Raczkowskiego, instruktora nauki jazdy w kategoriach motocyklowych.

Organizatorzy: Fundacja Zapobiegania Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny, redakcja PRAWA DROGOWEGO@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR.

Tradycyjnie transmisja za pośrednictwem platformy zoom lub na Facebooku. Archiwum dostępne w portalu PRAWO DROGOWE@NEWS oraz w serwisie YouTube, gdzie swobodnie i w dowolnym czasie można nagranie spotkania odtwarzać.

Jakie są Państwa pytania? Ślijcie je: e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl