Legislacja

Potrzeba uregulowania sytuacji prawnej hulajnóg z siodełkiem

11 kwietnia 2024

Potrzeba uregulowania sytuacji prawnej hulajnóg z siodełkiem
Paulina Matysiak, posłanka na Sejm RP IX i X kadencji (fot. facebook Paulina Matysiak)

(fot. Jolanta Michasiewicz)

Posłanka Paulina Matysiak zgłosiła do ministra infrastruktury interpelację w sprawie uregulowania sytuacji prawnej hulajnóg elektrycznych z siodełkiem. Tuż po wprowadzeniu definicji hulajnogi elektrycznej do kodeksu drogowego informowaliśmy o wątpliwościach, iż jednak definicja hulajnogi z siodełkiem powinna być doprecyzowana. Wówczas resort nie przewidywał takiej możliwości. W 2021 r. formułowane były interpelacje, też projekt zmian w ustawie. Prac nad zmianami nie podjęto.

Aktualnie, już w nowym Sejmie i do nowego ministra infrastruktury trafiła propozycja, którą uzasadnia fakt, iż „hulajnogi elektryczne z siodełkiem stanowią optymalny sposób przemieszczania się dla seniorów oraz osób z problemami w zachowaniu równowagi bądź bólem kręgosłupa, który doskwiera przy przyjmowaniu postawy stojącej. Hulajnogi elektryczne z siodełkiem w wielu przypadkach nie różnią się znacząco od tych bez takiego elementu, które możemy spotkać na ulicach wielu polskich miast. A jednak ich użytkownicy są narażeni na wysokie mandaty oraz dotkliwe konsekwencje, co jest spowodowane wykluczeniem tych pojazdów z ustawowej definicji hulajnogi elektrycznej. W związku z tym takie pojazdy należą już do zupełnie innej kategorii, co nakłada na ich posiadaczy obowiązek rejestracji oraz wykupienie ubezpieczenia OC. Ponadto – w przeciwieństwie do hulajnóg elektrycznych bez siodełka – nie wolno poruszać się nimi po drogach rowerowych lub chodnikach. To z kolei prowadzi do nieprzyjemnych sytuacji, w których użytkownicy hulajnóg z siodełkiem, czyli przeważnie osoby starsze, otrzymują mandaty za łamanie przepisów, gdyż z obawy o własne bezpieczeństwo wolą nie korzystać z tej samej co samochody jezdni”. Posłanka Paulina Matysiak – w trosce o seniorów i inne osoby – zwraca uwagę na lukę w przepisach i widzi potrzebę nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Konkluduje: - Warto przy tym podkreślić, że w innych krajach Unii Europejskiej nie ma tak restrykcyjnych przepisów, natomiast zauważa się zróżnicowanie w definicji takiego pojazdu w poszczególnych państwach. Konkludując, nie ma ścisłych przeciwwskazań, aby nie traktować hulajnogi elektrycznej z siodełkiem tak samo jak hulajnogi elektrycznej bez siodełka. Z poselskim projektem dotyczącym dokonania zmian w zakresie definicji hulajnogi elektrycznej w postaci usunięcia warunku braku siedzenia i dodania warunku konstrukcyjnego ograniczenia prędkości hulajnogi elektrycznej do 25 km/h w przypadku, gdy pojazd posiada siedzenie, wystąpiła posłanka Anna Maria Żukowska w poprzedniej kadencji Sejmu. Projekt ten nie otrzymał jednak numeru druku.”.

Czy Ministerstwo Infrastruktury dokona nowelizacji ustawy? (jm)