Ogłoszenia

Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę

10 maja 2018

Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę
XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę „W DUCHU I PRAWDZIE NA DROGACH” – 11-12 maja 2018 r. Aby nasze drogi były bardziej bezpieczne

XVII Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców na Jasną Górę „W DUCHU I PRAWDZIE NA DROGACH” – 11-12 maja 2018 r.

Aby nasze drogi były bardziej bezpieczne

Od 2002 roku w drugą sobotę maja przybywa do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej na Jasną Górę Ogólnopolska Pielgrzymka Kierowców. Jej organizatorami są: MIVA Polska, Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i Ojcowie Paulini z jasnogórskiego klasztoru. Pielgrzymka ta jest wyrazem duszpasterskiej troski o poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Jest ona wydarzeniem wpisanym do ogólnopolskiego kalendarza duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Polski.

Wydarzenie to nie dotyczy jakiejś szczególnej grupy kierujących pojazdami, ale wszystkich poruszających się po drogach. Do udziału w Pielgrzymce zaproszeni się zarówno kierowcy niezawodowi jak i zawodowi, kierowcy rajdowi i motocykliści, a także ludzie bezpośrednio związani z bezpieczeństwem ruchu drogowego, a więc policjanci ruchu drogowego i przedstawiciele straży miejskiej i mobilnych służb celno-skarbowych. Również odpowiedzialni za szkolenie kierowców, instruktorzy i egzaminatorzy jazdy przychodzą w tym czasie na jasną Górę.

Wspólna modlitwa mobilizująca do wspólnego skoordynowanego wysiłku może przyczynić się do owocniejszych wysiłków na rzecz lepszego bezpieczeństwa na polskich drogach.

W pielgrzymce biorą także udział szczególnego rodzaju kierowcy, którymi są polscy misjonarze z różnych krajów świata. Ich obecność jest wyrazem modlitewnej wdzięczności dla wszystkich kierujących pojazdami za udział w Akcji św. Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr na rzecz misyjnych środków transportu.

W tym roku szczególną grupą, która weźmie udział w Pielgrzymce to Miłośnicy Pojazdów Zabytkowych ze swoimi pojazdami!

Zdając sobie sprawę z aktualnego stanu bezpieczeństwa na polskich drogach i ciągle alarmującej chociaż systematycznie malejącej liczby ofiar wypadków i tragedii drogowych, pielgrzymujemy na Jasną Górę do Maryi Królowej Polski i Matki Dobrej Drogi, aby prosić Ją o pomoc i wstawiennictwo, aby nasze drogi były coraz bardziej bezpieczne. Prosimy Maryi, aby Kierowcy i wszyscy użytkownicy drogi byli bardziej odpowiedzialni i rozsądni.

Ks. Marian Midura

Krajowy Duszpasterz Kierowców