Ogłoszenia

Podręcznik EKZ: Szkolenie okresowe

28 września 2016

547-125.jpg (600×284)

Od dłuższego czasu na rynku pokazywały się podręczniki dla kierowców skażone dwoma podstawowymi “grzechami”. Po pierwsze były za obszerne, a po drugie napisane językiem przepisu, czyli nie zawsze zrozumiałym dla kierowcy. Większość kierowców nie sięgnie do podręcznika składającego się z 150-200 stron, tym bardziej, że treści tych opracowań (bardzo przydatnych dla wykładowców) zawierały cytaty przepisów wprost, bez komentarzy. Z racji, że język prawa nie jest przystępny dla każdego, bywały problemy z nieprawidłowym interpretowaniem zapisu wyrwanego z kontekstu, bez znajomości wielu innych prawnych uwarunkowań.

Nowy podręcznik Europejskiego Kierowcy Zawodowego to 124 strony. Nie trzyma się kurczowo treści programowych szkolenia okresowego, dlatego też znalazło się w nim miejsce na omówienie najistotniejszych spraw. Może czasami przydałyby się sugestie podparte odnośnikami do źródła omawianych treści, ale przy tempie zmian w prawie mogłoby to spowodować szybką dezaktualizację książki. Ważne dla kierowcy sprawy zostały w książce zasygnalizowane, bez zbędnego uszczegóławiania - co jest rolą wykładowcy. Tym samym kierowcy nie kwestionują potrzeby uczestniczenia w obowiązkowym szkoleniu. Pozwala to trenerowi skupić się na omawianiu spraw najistotniejszych i praktycznych, bez potrzeby tłumaczenia abecadła. Wszak mamy do czynienia z wieloletnimi praktykami, którym należy wiedzę odświeżać i aktualizować, a nie w kółko omawiać te same zagadnienia.

Dawno czekałem na taką książkę, abym mógł ją zaproponować kursantom jako materiał do samokształcenia. Możliwość nabycia jej za stosunkowo dobra cenę, pozwala wprowadzić ją jako standardowe wyposażenie kierowcy po szkoleniu okresowym. Polecam tę pozycję środowisku szkolącemu nie tylko kierowców zawodowych, lecz również kandydatów na kierowców cięższych kategorii. 

Marek Górny, spec. ds. szkolenia, Specjalistyczny Ośrodek Szkolenia - Kraków.

Wykładowca na kursach dla kierowców zawodowych od 2002 roku.

 

Podręcznik EKZ “Szkolenie okresowe”zrealizował zespół praktyków z uprawnieniami, na co dzień zajmujący się profesjonalnym szkoleniem kierowców zawodowych. Materiały tam zawarte stanowią niezbędnik wiedzy dla osób uczestniczących w transporcie osób i rzeczy. Są również zbieżne z programem szkolenia okresowego i tworzą uzupełnienie platformy internetowej - Europejski Kierowca Zawodowy. Nasi eksperci wybrali dla Państwa najważniejsze zagadnienia będące w sferze zainteresowania zawodowego kierowcy: stosowanie przepisów zawartych w ustawie czas pracy kierowców oraz rozporządzeniu nr 561/2006, opracowane na podstawie międzynarodowych, ujednoliconych wytycznych dla służb kontrolnych; przypomnienie praw i obowiązków kierowcy podczas kontroli drogowej oraz uprawnień policjanta i inspektora ITD w tym zakresie; kary za przewinienia drogowe – skuteczność systemu punktów karnych; technika i taktyka jazdy pojazdem wielkogabarytowym; kryzys migracyjny a zagrożenia dla transportu i kierowcy; pierwsza pomoc ofiarom wypadków na podstawie wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.