Ekspert wyjaśnia

Pytanie egzaminacyjne: wyprzedzanie

28 września 2016

Pytanie egzaminacyjne:Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zrezygnować z wyprzedzania, jeżeli kierujący pojazdem poprzedzającym włączył prawy kierunkowskaz?

0ef598f62e4fd028e5123b3ddf266c766b38079d

Tak

Nie

Komentarz eksperta:W przedstawionej sytuacji kierujący widocznym pojazdem sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu. Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, aby mógł on zmienić pas ruchu - jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać. Zatem, jeżeli jedziemy prawem pasem ruchu i wyprzedzamy pojazd jadący wolniej sąsiednim, środkowym pasem ruchu nie mamy obowiązku rezygnować z wyprzedzania tylko dlatego, że ten drugi kierujący sygnalizuje zamiar zmiany pasa ruchu. To na kierującym zmieniającym pas ruchu ciąży obowiązek ustąpienia nam pierwszeństwa, czyli powstrzymania się od tego manewru, jeśli miałby zmusić nas do istotnej zmiany prędkości lub pasa ruchu. Pozdrawiam Rafał Grodzicki

Odpowiedzi udzielił:

 

547-146.JPG (600×400)

 

Rafał Grodzicki, egzaminator i z-ca kierownika Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Warszawa

(547-136 i 146)