Ogłoszenia

Rekrutacja na studia podyplomowe Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

2 września 2017

Rekrutacja na studia podyplomowe Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Instytut Transportu Samochodowego wraz z Instytutem Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęły współpracę w zakresie prowadzenia studiów podyplomowych pt. "Psychologia Transportu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego." Tym samym zapraszają wszystkich chętnych psychologów, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje m.in. w zakresie:

- badań kierowców,

- wydawania orzeczeń o braku lub istnieniu przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

- prowadzenia kursów reedukacyjnych dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Proponowane studia jako jedyne dają możliwość odbycia praktycznych zajęć w profesjonalnych laboratoriach ITS, a także uczenia się od najlepszych specjalistów, badaczy i praktyków.

Uwaga: 14 września 2017 r. DZIEŃ OTWARTY / rekrutacja na studia trwa do 30 września 2017 r.