News tygodnia

Oni nie chcą, aby stanowiono bez nich. Powstaje Zespół Obywatelski

2 września 2017

Oni nie chcą, aby stanowiono bez nich. Powstaje Zespół Obywatelski
Obywatelski Projekt Ustawy o Kierujących Pojazdami 2017 (kliknij)

W miniony czwartek po raz pierwszy informowaliśmy Państwa o inicjatywie przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o kierujących pojazdami. W informacji jaką opublikowaliśmy nie było nazwisk pomysłodawców czy organizatorów. Zapytaliśmy na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS. I oto reakcja. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Filipa Gregę, przewodniczącego Zespołu dla przygotowania obywatelskiego projektu ustawy o kierujących pojazdami.

Pytanie. Witam dziękuję za natychmiastową reakcję. Może tradycyjnie, ale muszę zadać pytanie o genezę inicjatywy?

Odpowiedź W końcu sierpnia br. na jednej z grup dyskusyjnych przeznaczonych dla instruktorów nauki i techniki jazdy wywiązała się gorąca dyskusja traktująca o szeroko rozumianych problemach branży, związanych zarówno z kształtem aktów prawnych regulujących zasady szkolenia i egzaminowania jak i codziennych problemów OSK. Jak to często bywa w takich chwilach pojawiają się nowe koncepcje i pomysły na poprawę stanu rzeczy. Suchej nitki nie zostawiono też na sposobie pracy zespołu doradczego MIB ds. opracowania zmian w systemie szkolenia, który teoretycznie działa od niemal roku, ale tak naprawdę nikt nie wie czym się zajmuje i jakie nowinki chce wprowadzić. Niepokój powiększa również skład tego zespołu, który z jednej strony w lwiej większości reprezentuje przedsiębiorców prowadzących OSK w postaci szefów organizacji branżowych, a z drugiej płynące informacje od członków tych organizacji, że ich reprezentanci nie konsultują stanowiska w organizacjach. Pośród wypowiedzi padł pomysł, iż tak ważny przepis jak Ustawa o kierujących pojazdami powinna być tworzona w oparciu o szerokie konsultacje wielu środowisk, a nie pisana w tajemnicy i należy stworzyć obywatelski zespół, do którego zostaną zaproszeni wszyscy interesariusze systemu szkolenia kierowców w Polsce.

Zespół ten w pełnej transparentności przygotowałby obywatelski projekt ustawy o zmiany Ustawy o kierujących pojazdami a następnie przeprowadził procedurę obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Wbrew pozorom, uzbieranie w trzy miesiące 100 000 podpisów pod powstałym projektem, dla samych instruktorów nauki jazdy jest sprawą stosunkowo prostą. A tematem zmian zainteresowani są nie tylko instruktorzy nauki jazdy, dlatego cały pomysł szybko uzyskał akceptację osób zgromadzonych w dyskusji i przystąpiono do działania:

Dla celów organizacyjnych wybrano w drodze głosowania przewodniczącego zespołu. Został nim Prezes Fundacji SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy Filip Grega. Nominacja mojej osoby jest jedynie zabiegiem technicznym i spowodowanym głównie faktem dysponowania pewnymi możliwościami logistycznymi jakie posiada fundacja. Do moich obowiązków należy organizacyjne przygotowanie działań, zaproszenie do udziału wszystkich osób, które zainteresowane są pracami w zespole eksperckim. To inicjatywa obywatelska i nikt tu nie ma większych czy mniejszych uprawnień do działania. Naszym wspólnym celem jest wypracowanie treści zmian w Ustawie o kierujących w sposób merytoryczny, obiektywny i przede wszystkim w oparciu o realia.

Pytanie: Kogo zapraszacie do współpracy?

Odpowiedź: Do prac w zespole zapraszamy absolutnie wszystkich interesariuszy, o ile mają doświadczenie i wiedzę w dziedzinach o których traktuje ustawa. Mile widziani są zarówno instruktorzy nauki i techniki jazdy, egzaminatorzy, przedsiębiorcy, nauczyciele, dydaktycy, edukatorzy i psychologowie, eksperci od prawa administracyjnego i samorządowego, logistycy i drogowcy. Mile widziany jest każdy, komu leży na sercu poprawa obecnego kształtu ustawy. Zapraszamy również reprezentantów organizacji pozarządowych i branżowych. Nikt, kto ma uzasadniony pomysł na wprowadzenie zmiany będzie miał szansę na zaprezentowanie swojego stanowiska. Zapraszamy do współpracy. Oczywiście, liczymy się z tym, że pojawią się spory. Ale każdy spór to okazja do dyskusji a w niej możliwość osiągnięcia konsensusu. Nie chcemy zawracać kijem Wisły. Nie zakładamy rewolucji w przepisach. Naszym głównym celem jest urealnienie przepisów a nie wywracanie wszystkiego do góry nogami. Jedną z najważniejszych i najcenniejszych cech prawa jest jego stabilność. Chcemy aby wypracowana koncepcja była na tyle zoptymalizowana, aby dawała poczucie stabilizacji przedsiębiorcom prowadzącym ośrodki szkolenia kierowców, organom nadzoru możliwość realnego działania, egzaminatorom prawo do obiektywnej oceny kandydata, kursantom możliwość rzetelnego i uczciwego szkolenia a wszystkim obywatelom świadomość, że uczestnictwo w ruchu drogowym jest zorganizowane w sposób rozsądny i bezpieczny. Prace zespołu będą miały charakter społeczny czyli bez wynagrodzenia i zwrotu ewentualnych kosztów i będą odbywać się głównie przez platformę internetową, co zapewni możliwość sprawnej pracy ekspertom z każdego zakątka kraju.

Pytanie: Jaki - na dzień dzisiejszy - mamy skład Zespołu Obywatelskiego?

Odpowiedź: Obecnie w skład zespołu eksperckiego weszli: (w kolejności alfabetycznej) Filip Grega – Szczecin; Rafał Górski – Jelenia Góra; Tomasz Kulik – Warszawa; Sławomir Moszczyński – Warszawa; Dariusz Szczepański – Szczecin; Mariusz Sztal – Warszawa; Adam Żuchowicz – Świnoujście. Oczekujemy na dalsze kandydatury.

Szanowni Czytelnicy, sami oceńcie jak ważna jest to inicjatywa, ale też ogrom pracy. Oni czekają na zgłoszenia do składu Zespołu i następnie na Wasze reakcje w ramach zapowiedzianych szerokich konsultacji środowisk, aby na końcu otrzymać obywatelskie poparcie. Zgłaszajcie swoje propozycje: opuokp@gmail.com

O przyszłym projekcie mówią, że ma być przygotowany: w sposób merytoryczny, obiektywny i przede wszystkim w oparciu o realia. Na łamach PRAWA DROGOWEGO@NEWS - jak dotychczas - nadal chętnie zaprezentujemy Wasze przemyślenia: tygodnik@prawodrogowe.pl

Pytała - Jolanta Michasiewicz, red. naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS