Ogłoszenia

Rusza 20. edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

16 września 2021

Rusza 20. edycja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu
(fot. PEXELS)

Bezpiecznie i zdrowo dzięki zrównoważonej mobilności - to hasło przewodnie tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT). Motto zwraca uwagę na trudności, jakie Europa i świat odczuły w czasie pandemii COVID-19. Jest też okazją do zastanowienia się nad możliwościami zmian wynikającymi z tego bezprecedensowego kryzysu zdrowotnego. Cztery główne tematy w tym roku to zdrowie psychiczne i fizyczne, bezpieczeństwo oraz reagowanie na pandemię COVID-19.

ETZT jest kampanią zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r., odbywająca się corocznie od 16 do 22 września. Jest odpowiedzią na negatywne konsekwencje nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. Promuje zrównoważony transport, m.in. komunikację publiczną, rowerową i ruch pieszy oraz zmianę zachowań związanych z przemieszczaniem się. Punktem kulminacyjnym działań jest obchodzony 22 września Europejski dzień bez samochodu.

W Polsce ETZT koordynowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury.

Korzystaj ze zrównoważonej mobilności, dbaj o zdrowie

Obecna kampania promująca ekologiczny transport zachęca do utrzymywania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a jednocześnie do odkrywania piękna własnego miasta, regionu lub kraju. Inspiruje, by wybierając środek transportu, np. w drodze do pracy, dbać o środowisko i zdrowie innych poprzez korzystanie z mobilności niskoemisyjnej lub bezemisyjnej.

Władze lokalne, placówki edukacyjne, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe mogą przyłączyć się do ETZT na wiele sposobów i zgłaszać swoje inicjatywy na rzecz zrównoważonej mobilności. Do tej pory już ponad 180 miast, gmin i powiatów z Polski zadeklarowało swój udział w tym wydarzeniu na stronie: https://mobilityweek.eu/2021-participants/?year=2021&country=PL  

Zachęcamy do uczestnictwa w ETZT i rejestracji do końca września 2021 r. na stronie: http://registration.mobilityweek.eu/login.php?lang=pl

Miasta i gminy zapraszamy również do udziału w konkursie o nagrody Ministra Infrastruktury „Polskie Nagrody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu”.

Celem konkursu jest nagrodzenie polskich miast i gmin za inicjatywy podejmowane w ramach tegorocznej kampanii ETZT prowadzonej pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie” oraz wypromowanie najlepszych praktyk i osiągnięć w jej organizacji.

Nagrody Ministra mają charakter honorowy i będą przyznawane w 4 kategoriach konkursowych:

1. nagroda ETZT – za najlepszą kampanię lokalną – dla dużego miasta/gminy (powyżej 50 tys. mieszkańców);

2. nagroda ETZT – za najlepszą kampanię lokalną – dla małego miasta/gminy (poniżej 50 tys. mieszkańców);

3. nagroda ETZT – za najbardziej innowacyjne działanie, aktywność – dla miasta, gminy, grupy ludzi, organizacji pozarządowej, partnera społecznego, instytucji badawczej/dydaktycznej, władzy lokalnej/krajowej, instytucji publicznej, przedsiębiorstwa publicznego/prywatnego;

4. wyróżnienie ETZT – dla najbardziej aktywnego województwa.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/ministerstwo-infrastruktury-oglasza-konkurs-polskie-nagrody-europejskiego-tygodnia-zrownowazonego-transportu2