Ogłoszenia

Szczęśliwego nowego roku

30 grudnia 2022

Szczęśliwego nowego roku

Niech nadchodzący rok 2023 będzie czasem zdrowia i wszelkiego powodzenia!

Niech radość dnia Nowego Roku przeniesie się na wszystkie dalsze dni nowego roku!

Niech będzie rokiem dobrym i bezpiecznym!

Szczęśliwego nowego roku!

Życzą: wydawca i redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS