Ogłoszenia

Czy instruktorzy i egzaminatorzy utracą swoje stanowiska pracy?

24 stycznia 2024

Czy instruktorzy i egzaminatorzy utracą swoje stanowiska pracy?
Katarzyna Dobrzańska-Junco, prezes Centrum Inicjatym na rzecz Poprawy BRD, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD; prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (fot. archiwum)

Już w piątek - 26 bm. - z Katarzyną Dobrzańską-Junco i prof. Marcinem Ślęzakiem będziemy rozmawiali o pojazdach autonomicznych, o ich zaletach i wadach, o możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, o „ziemi obiecanej” jaką mogą być, ale też zapytamy: Czy instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, pełniący znaczącą rolę w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy te grupy edukatorów mogą być spokojne o przyszłość swojego zawodu? Przecież pojazdy autonomiczne to pojazdy bez kierowcy? Czy utracą swoje stanowiska pracy? Napiszcie do nas: tygodnik@prawodrogowe.pl

26 stycznia br. (piątek) o godz. 11.00 - zapraszamy do śledzenia kolejnej DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. To spotkanie zatytułowaliśmy: „POJAZDY AUTONOMICZNE „ZIEMIĄ OBIECANĄ” BRD?” naszymi gośćmi będzie prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego oraz Katarzyna Dobrzańska-Junco, prezes Centrum Inicjatyw na rzecz Poprawy BRD, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD. Dyskusję poprowadzi Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna PRAWA DROGOWEGO@NEWS.

W kolejnej z cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ podejmiemy próbę oceny czy samochody autonomiczne ze swoimi zaletami, ale też wadami są perspektywą dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego? Kwestie związane z samoprowadzącmi się pojazdami wywołują wiele emocji i obaw zarówno w zakresie zagadnień technologicznych jak i tych prawnych i społecznych, a przede wszystkim właśnie bezpieczeństwa i etyki. A w Państwa opinii czy tytułowa „ziemia obiecana” oznacza, że użytkowanie pojazdów autonomicznych pozostaje opowieścią o marzeniach? Pojawia się wiele pytań, a to niewątpliwie oznacza, że zasadnym jest, aby podejmować rozmowy o materiach trudnych, ale stanowiących naszą perspektywę.

Transmisja bezpośrednia na:

- platformie ZOOM/on-line zoom/webinar ID: 856 8346 5673, hasło: AUTO

oraz na

- facebooku PRAWODROGOWE@NEWS (PRAWO DROGOWE NEWS) też L-INSTRUKTOR (L-INSTRUKTOR 2020-2025).

Archiwum: Zapis cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ jest dostępny do odtworzenia w każdej dowolnej chwili na:

* YOU TOUBE - https://www.youtube.com/results?search_query=dyskusja+na+ratuszowej

* PRAWO DROGOWE@NEWS - https://www.prawodrogowe.pl/informacje/tag/1/dyskusja-na-ratuszowej

Organizatorami DYSKUSJI są: Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS oraz portalu L-INSTRUKTOR.