Przegląd prasy

A jednak w Barlinku

21 lutego 2018

A jednak w Barlinku
„Głos Szczeciński” - Marek Rudnicki: „Egzamin na prawo jazdy również w Barlinku. Nowy oddział WORD w regionie” (kliknij)

I stało się faktem. Kolejny oddział terenowy ośrodka egzaminowania otwarty, tym razem Oddział Terenowy WORD w Szczecinie otwarto w Barlinku.

Uroczyście, przy udziale marszałka województwa, Olgierda Geblewicza w dniu 16 lutego dokonano otwarcia. Koncepcja utworzenia tej placówki miała wielu oponentów, którzy dowodzili, że miejscowość nie posiada stosownej do przeprowadzania egzaminów na prawo jazy infrastruktury np. sygnalizacji świetlnej. - Przy obecnej infrastrukturze drogowej Barlinka absolutnie niemożliwe będą do wykonania następujące zadania zawarte w tabeli nr 7 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie egzaminowania: pozycja 3 - jazda drogami  dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości - z powodu braku takich dróg; pozycja 4 - jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu - z powodu braku takich dróg; pozycja 7 - przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną - brak takiego skrzyżowania. W pełnym zakresie nie będzie możliwa realizacja zadań z pozycji 8 - przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy - w Barlinku funkcjonują jedynie skrzyżowania kompaktowe z jednym pasem ruchu, na których nie można zrealizować programu szkolenia i egzaminowania w następujących punktach: wykonanie zmiany pasa ruchu; zmiana kierunku jazdy w lewo i zawracanie na skrzyżowaniu z dwoma i więcej pasami ruchu oraz przejazd przez skrzyżowanie o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną. Odstąpienie od realizacji tych zadań stanowi jawne łamanie obowiązujących aktów normatywnych - – oceniał ówczesny dyrektor WORD w Gorzowie Wielkopolskim, Zbigniew Józefowski.

Siedziba nowej placówki ma powierzchnie 460 m kw., posiada salę wykładową, plac manewrowy, biuro obsługi interesantów, salę komputerową, pomieszczenie dla egzaminatorów oraz socjalne. Oddział w Barlinku realizuje egzaminy na prawo jazdy kat. B i B1, w najbliższym czasie oferta ma być rozszerzona o kat. AM,A1, A2 oraz A. (jm)