Przegląd prasy

Baza danych o podmiotach zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom

20 listopada 2016

b8e73abcb597ce6ebdba0cf92a5b38055346bfa8

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opublikowała “Bazę danych o podmiotach zajmujących się pomocą ofiarom wypadków drogowych i ich rodzinom”. Pomieszczono w niej 75. Fundacji określonych z nazwy, wskazano ich adresy, dane kontaktowe. Określono statutowy cel działania każdej. Wśród nich wymieniane są: organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, a zwłaszcza prawnej, psychologicznej, rzeczowej, finansowej i medycznej, rehabilitacyjnej i terapeutycznej (pomoc w dofinansowaniu zakupu sprzętu medycznego, zakupu aparatury medycznej, dofinansowanie zakupu leków), organizacyjnej i informacyjnej; pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans; ochrona i promocja zdrowia; prowadzenie działań na rzecz profilaktyki, zapobiegania wypadkom, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy; realizacja działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dla ułatwienia zestawienie podzielono w układzie wojewódzkim.