Przegląd prasy

Nowy szef GDDKiA

12 grudnia 2016

73ad5add2bdd76a576caf929e99885966577e129

Krzysztof Kondraciuk, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (551-155 fot. GDDKiA)

Jak poinformowało ministerstwo infrastruktury i budownictwa prezes Rady Ministrów Beata Szydło, z dniem 12 grudnia 2016 r., powołała Krzysztofa Kondraciuka na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Powołanie nastąpiło na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W rozpisanym konkursie startowało 9 kandydatów do fotela, do finału przeszła trójka: prócz Kondraciuka także dotychczasowy szef GDDKiA Jacek Bojarowicz oraz były dyrektor oddziału GDDKiA w Warszawie Łukasz Lendner.

Krzysztof Kondraciuk jest absolwentem Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Z drogownictwem związany od 1983 r. jako: kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Łapach i jako inspektor nadzoru w Zarządzie Dróg Urzędu Miejskiego w Białymstoku; dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; 2003-2008 zastępca dyrektora, a w latach 2008-2010 dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie; od 17 lutego 2016 r. pełnił funkcję dyrektora oddziału GDDKiA w Warszawie.