Przegląd prasy

e-TOLL do poprawki?

29 września 2021

e-TOLL do poprawki?
„Rzeczpospolita”, 29.9.2021. Agata Łukaszewicz. „Drogowe myto pod sąd” (fot. screen)

Od jutra - 30 września przestanie działać dotychczasowy system poboru opłat autostradowych viaTOLL, zastąpi go nowe rozwiązanie -e-TOLL. Niestety nie bez problemów. Zacytujmy za dziennikiem „Rzeczpospolita” - „Drogowe myto pod sąd”: - Czeka nas katastrofa w transporcie. To pułapka dla tysięcy przewoźników drogowych - alarmuje Forum Transportu Drogowego i żąda zawieszenia funkcjonowania systemu e-TOLL do czasu osiągnięcia pełnej gotowości do wdrożenia.

W przywołanym artykule dziennika „Rzeczpospolita” pt. „Drogowe myto pod sąd” Agata Łukaszewicz, autorka tekstu informuje: - Zawodowych przewoźników czeka rewolucja - w czwartek 30 września przestanie bowiem działać dotychczasowy system poboru opłat autostradowych viaTOLL. Od piątku zastąpi go nowo utworzony e-TOLL, który - jak twierdzą przewoźnicy - nie jest dopracowany. Już na etapie rejestracji pojawiają się liczne błędy i dotąd w nowym systemie zarejestrowało się zaledwie 25 proc. potencjalnych użytkowników.

Organizacje transportowe skierowały do premiera M. Morawieckiego wspólny apel z wnioskiem o zawieszenie nowego systemu e-toll do czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. - Dzisiaj system ten nie gwarantuje sprawnego i prawidłowego poboru opłat. Na rynku brakuje urządzeń służących do naliczania myta (OBU, ZSL etc.) a oferowana darmowa aplikacja umożliwiająca wykorzystanie do tego celu smartfonów jest praktycznie nieużyteczna. Przewoźnicy sygnalizują poważne problemy w rejestracji w systemie, w przekazywaniu środków finansowych na założone konta i w dodawaniu do konta kolejnych pojazdów - ocenia jeden z jego sygnatariuszy - TLP. Jednocześnie apeluje: - Niezależnie od naszego apelu, rekomendujemy przewoźnikom podjęcie próby rejestracji w systemie (jeżeli jeszcze tego nie zrobili) i dokumentowanie wszystkich bieżących problemów związanych z jego użytkowaniem, Ta dokumentacja może się bowiem przydać w sporach z organami kontroli o zasadność nałożenia kary za niezawinione niewniesienie opłaty. Ponadto w sytuacji, w której przewoźnik poniósłby szkodę wynikającą z niewłaściwego działania systemu, ewentualne roszczenia wobec skarbu państwa powinny być w sposób nie budzący wątpliwości udokumentowane.

W konkluzji wystąpienia czytamy: - Nie zgadzamy się na obarczanie przedsiębiorców odpowiedzialnością za zaniedbania, których nie są sprawcami. To nie my jesteśmy zobowiązani dbać o prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury drogowej. Uważamy, że mamy prawo oczekiwać należytych warunków działania dla naszych przedsiębiorców oraz godziwych, bezpiecznych warunków pracy dla naszych pracowników. Co dalej? Będziemy relacjonowali. (jm)

List otwarty sygnatariuszy Forum Transportu Drogowego do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów. Warszawa, 28 września 2021 r. [kliknij]