Przegląd prasy

Ile dronów ma Policja? Dlaczego tak mało?

16 lutego 2022

Ile dronów ma Policja? Dlaczego tak mało?
(fot. PIXABAY)

W styczniu pisaliśmy, iż kierowcy mają wątpliwości czy nagrywanie dronem ruchu drogowego jest, natomiast Policja coraz bardziej zdecydowanie stawia na kontrole drogowe i poprawę bezpieczeństwa przy wykorzystaniu dronów. Poseł Michał Jaros pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji: - Czy jest planowany zakup kolejnych dronów? Jeśli tak, to kiedy i jakie jednostki miałyby je otrzymać? Jeśli nie, dlaczego?

Poseł Michał Jaros w ubiegłym tygodniu skierował do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację (nr 31181 [kliknij]). Pisze: - Szanowny Panie Ministrze! W ubiegłym roku zwracałem się do Pana Ministra z interpelacją dotyczącą liczby dronów służących do nagrywania, a w konsekwencji zatrzymywania kierowców łamiących przepisy prawa drogowego, które są w wyposażeniu Policji. Pyta: - W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi pragnę zadać kolejne pytania: Dlaczego Policja nie gromadzi danych statystycznych obejmujących przypadki ujawnionych naruszeń przepisów w ruchu drogowym z wykorzystaniem dronów? Czy Policja prowadzi statystyki odnośnie do liczby ukaranych osób, które zostały złapane dzięki wykorzystaniu dronów? Jeśli tak, proszę o przedstawienie owych statystyk z podziałem na województwa oraz wskazaniem rodzaju poszczególnych wykroczeń? Jeśli nie, proszę o uzasadnienie, dlaczego nie prowadzi się tego typu zestawień. Czy jest planowany zakup kolejnych dronów? Jeśli tak, to kiedy i jakie jednostki miałyby je otrzymać? Jeśli nie, dlaczego? Jaki jest średni koszt zakupu drona oraz ewentualnych szkoleń potrzebnych do jego wykorzystania?

W ubiegłym roku poseł w swojej ówczesnej interpelacji (nr 27769 [kliknij]) oceniał pozytywnie działania Policji w zakresie zakupu dronów, prowadzonych szkoleń funkcjonariuszy: - Zamysł ten należy ocenić pozytywnie, bowiem to rozwiązanie pozwala na skuteczne dostrzeżenie osób, które stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policja może z większej odległości weryfikować sytuacje łamania przepisów, m.in. polegające na wyprzedzaniu na przejściach dla pieszych, czy też wjeżdżających na czerwonym świetle.

Resort oszczędnie wypowiada się w sprawie nowych urządzeń i ich wykorzystania w zakresie wzmocnienia kontroli ruchu drogowego. W 2021 r. wiceminister Maciej Wąsik, krótko i zwięźle informował: - (…) że komórki właściwe do spraw ruchu drogowego w Policji dysponują 35 bezzałogowymi statkami powietrznymi (19 z nich znajduje się w dyspozycji Komendy Stołecznej Policji, pozostałych 16 jest na wyposażeniu komend wojewódzkich Policji - po jednym dronie w każdym garnizonie). Policja nie gromadzi danych statystycznych obejmujących przypadki ujawnionych naruszeń przepisów w ruchu drogowym z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych.

Dziś, zdecydowanie już trzeba przyjąć, iż drony stają się ważnym i docenionym elementem kontroli drogowych, choć zdecydowanie ich niewiele, czekamy na bardziej optymistyczne informacje resortu. (jm)