Przegląd prasy

ITD: strajk włoski ITD, ministerialny projekt ustawy

3 listopada 2017

ITD: strajk włoski ITD, ministerialny projekt ustawy

Od 30 października br. trwa kolejny (pierwszy odbył się w maju br.) protest inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, protest w formie strajku włoskiego. Kontrolerzy nie będą wykorzystywać np. urządzeń do sczytywania tachografów - będą to robili ręcznie. Protest ma trwać do odwołania. Protestujący domagają się zmiany przepisów dotyczących ITD (uprawnienia służb mundurowych), poprawy bezpieczeństwa ich pracy oraz podwyżek płac. Uzasadnieniem postulaty podwyżek ma być brak waloryzacji świadczeń i fakt, iż ostatnie podwyżki w ITD miały miejsce 9 lat temu. Hubert Jóźwik, przewodniczący Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego powiedział: „W poniedziałek ruszył protest na drogach, natomiast 9 listopada będziemy organizowali manifestację w Warszawie przed Sejmem. Do dnia dzisiejszego nie zrobiono nic w tym kierunku, żeby rozpocząć procedowanie naszej ustawy o ITD., nie zrobiono nic, jeśli chodzi o poprawę naszego bezpieczeństwa podczas kontroli drogowych. Ponadto w budżecie na przyszły rok nie zagwarantowano żadnych środków na poprawę naszych wynagrodzeń. Przypomnijmy ITD w kraju liczy 1,5 tys. osób, w tym 700. to inspektorzy.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. MIB właśnie poinformowało o przygotowanym projekcie ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego. - Zmiany w prawie spowodują powrót do realizacji przez ITD zadań wyłącznie w zakresie kontroli przewozu drogowego, do czego została pierwotnie powołana w 2001 r. Zmiany mają także spowodować skuteczniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego inspekcji. W praktyce dojdzie do dyslokacji funkcjonariuszy. Projekt ustawy przewiduje ujednolicenie struktur terenowych ITD. Delegatury terenowe Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zostaną zlikwidowane i włączone do Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego. Inspektorzy będą też prowadzili permanentne kontrole drogowe – także w nocy, w niedziele i w święta, czyli całą dobę i siedem dni w tygodniu. Teraz kontrole odbywają się od 7 do 15 lub od 8 do 16, bowiem ITD. funkcjonuje w ramach ustawy o służbie cywilnej. ITD ma zostać pozbawiona kompetencji do kontroli ruchu drogowego przy pomocy urządzeń rejestrujących naruszenia popełniane przez kierujących samochodami osobowymi. Dubluje to obowiązki Policji. W uzasadnieniu do projektu czytamy: „Przewiduje się, że ustawa w sposób kompleksowy ureguluje zagadnienia dotyczące funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego. Projektowane zmiany są zgodne z oczekiwaniami środowiska inspektorów i wychodzą naprzeciw zgłaszanym przez nich postulatom. Dotychczas w Zespole do spraw programowania prac rządu nie zapadła decyzja co do dalszego procedowania projektu ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego, zgłoszonego przez MIB.

Ministerstwo Finansów. W sprawie oświadczenie wydało także Ministerstwo Finansów, potwierdzając działania ministra Andrzeja Adamczyka dla poprawy sytuacji materialnej pracowników WITD: -20 lipca 2017 r. MIB we współpracy z GITD złożył wniosek o przyznanie z rezerwy celowej budżetu państwa środków na dodatki zadaniowe w związku ze zwiększeniem zakresu zadań realizowanych przez pracowników WITD. 3 października 2017 r. (Uchwała Nr 154/2017) nastąpił częściowy podział rezerwy celowej na zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań w państwowych jednostkach budżetowych w 2017 roku. Dla Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego została przyznana kwota 358,6 tys. zł.

Planowane jest także przeorganizowanie czynności kontrolnych w taki sposób, aby zatrzymanie pojazdów na drogach szybkiego ruchu odbywało się w miarę możliwości w sposób mobilny. Ma to podnieść bezpieczeństwo inspektorów.(jm)