Przegląd prasy

Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych

9 listopada 2017

Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych
Prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, Bogusław Pijanowski, zastępca dyrektora PIMOT oraz Zbigniew Zawada, kierownik Pracowni Szkolenia Kierowców PIMOT (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Polsce żyje ponad 5 mln osób z niepełnosprawnością. Tylko niespełna 300 tys. z nich jest kierowcami*. Okazją do poruszenia tego tematu była konferencja „Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych jako czynnik wspierający aktywność zawodową i społeczną”. Pierwsze tego typu spotkanie zgromadziło przedstawicieli różnych środowisk i ekspertów w kwestii niepełnosprawności. Głównym punktem wydarzenia była prezentacja unikatowego pojazdu, który umożliwi samodzielne poruszanie się osobom z porażeniem czterokończynowym.

W dniach 7-8 listopada 2017 r. w Hotelu Hilton DoubleTree w Warszawie po raz pierwszy w Polsce odbyła się I Konferencja „Mobilność motoryzacyjna osób niepełnosprawnych, jako czynnik wspierający aktywność zawodową i społeczną”. O problemie mobilności motoryzacyjnej wśród osób z niepełnosprawnością, możliwościach adaptacji pojazdów, dostosowywaniu stanowisk pracy mówili zebrani przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnością, administracji rządowej, samorządowej, środowisk naukowych i lekarskich oraz firm branży motoryzacyjnej. Przedstawicieli Sejmu i Senatu RP: Jan Filip Libicki, Sławomir Piechota oraz europoseł Marek Plura. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa, a także - wśród wielu innych - Polskiego Klastra Edukacyjnego, Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, szkoleniowcy i egzaminatorzy nauki jazdy.

Celem konferencji było zainicjowanie kompleksowych działań, które pomogłyby osobom z niepełnosprawnością zdobyć prawo jazdy i otrzymać wsparcie przy adaptacji pojazdu.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Elżbiety Rafalskiej - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Gertrudy Uścińskiej - Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Organizatorem wydarzenia był Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) i Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom (SPINKA). Otwarcia i podsumowania konferencji dokonali: prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka, dyrektor CIOP-PIB, Bogusław Pijanowski, zastępca dyrektora PIMOT, Krzysztof Marciniak, prezes Stowarzyszenia SPiNKa. Konferencja podzielona została na trzy panele tematyczne oraz debatę:

Panel I. Mobilność motoryzacyjna z prezentacjami:

* „Mobilność motoryzacyjna warunkiem wszelkiej aktywności społecznej i zawodowej, w szczególności - osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu”, prezentacja Krzysztofa Marciniaka, prezesa Stowarzyszenia SPiNKa;

* „Badania psychologiczne kierowców - bezpieczeństwo i odpowiedzialność w procesie aktywacji zawodowej osób niepełnosprawnych”, prezentacja dr Anny Łuczak, Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB;

* „Projekt Krajowego Ośrodka Mobilności Osób Niepełnosprawnych odpowiedzią na potrzebę zwiększenia skuteczności nowoczesnej rehabilitacji społecznej”, prezentacja Artura Paczkowskiego, PIMOT.

Panel II. Ocena zdolności do pracy:

* „Sytuacja i potrzeby osób niepełnosprawnych - aspekty jakości życia i potencjał do wykorzystania”, dr Piotr Łysoń, dyrektor Departamentu Badan Społecznych i Warunków Życia GUS;

* „Kompleksowa ocena zdolności do pracy szansą na zwiększenie aktywności zawodowej i mobilności motoryzacyjnej osób niepełnosprawnych”, dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. nadzw. CIOP-PIB;

* „Dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - dobre praktyki i ramowe wytyczne”, dr Tomasz Tokarski, CIOP-PIB.

Panel III. Myślenie i działanie systemowe:

* „Rola sieci handlowych firm motoryzacyjnych w perspektywie tworzenia systemu wspierania aspiracji motoryzacyjnych klientów z niepełnosprawnościami”, Tomasz Chodkiewicz, dyrektor sprzedaży do Firm Peugeot, Citroen, DS. Automobiles;

* „Rozmiar i formy wspierania mobilności motoryzacyjnej osób z niepełnosprawnościami w programach realizowanych przez PEFRON”, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

* „Aktualny i planowany zakres prac ustawodawczych dotyczących osób z niepełnosprawnościami w Sejmie i Senacie RP”, Jan Filip Libicki, senator RP.

Debata „Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami - katalog działań i decyzji potrzebnych od zaraz”. Moderator: Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Uczestnicy debaty: reprezentanci Parlamentu RP, Starosta Gostyniński, dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, CIOP-PIB, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, dyrektor Polskiego Związku Głuchych, lider projektu „Pierwsze kroki”.

W trakcie konferencji został zaprezentowany pierwszy w Polsce samochód, który będzie mogła samodzielnie obsługiwać i prowadzić osoba z porażeniem czterokończynowym. Pojazd przygotowany dla wielokrotnego medalisty Polski, Mateusza Puszkarskiego. Samochód tzw. bazowy ufundowała firma Peugeot Polska w ramach prowadzonego programu Peugeot bez Barier. Skomplikowana, kosztowna i bezprecedensowa w Polsce adaptacja pojazdu była współfinansowana przede wszystkim z funduszu prewencyjnego PSU, a także środków fundacji PKO Banku Polskiego, darowizn firm i osób prywatnych. Prace podjęła i realizuje PIMOT. - Mateusz, pomimo porażenia czterokończynowego będzie mógł swobodnie kierować pojazdem za pomocą joysicka - mówił Zbigniew Zawada, kierownik Pracowni Szkolenia Kierowców PIMOT.

Organizatorzy konferencję oznaczyli jako pierwszą, nasza redakcja - jej uczestnik - krótko skomentuje - wyjątkowa konferencja i wyjątkowi ludzie. (jm)