Przegląd prasy

Jaki los czeka stacje kontroli pojazdów?

4 lutego 2022

Jaki los czeka stacje kontroli pojazdów?
Andrzej Bogdanowicz, prezes Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów (fot. Jolanta Michasiewicz)

Od (sic!) 18 lat za badanie techniczne pojazdu płacimy dokładnie ten sam rachunek. Porozumienie organizacji branży motoryzacyjnej zorganizowało śniadanie prasowe, poświęcone kwestiom waloryzacji przywołanych opłat.

3 lutego 2022 roku, w Warszawie („Świetlica Wolności” ul. Nowy Świat 6/12) rozmawiano o przyszłości branży. Uczestnikami spotkania byli: Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Dekra Polska, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej; Polski Związek Motorowy, Związek Dealerów Samochodów, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. Zaproszono dziennikarzy.

Czy branży grozi załamanie? Czy stacje kontroli pojazdów (skp) będą zamykane? Jakie konsekwencje czekają kierowców? Brak reakcji władz już doprowadził wiele skp do zamknięcia. Dalsze zamrożenie cen doprowadzi kolejnych przedsiębiorców do bankructwa i zamykania stacji kontroli pojazdów. Może to oznaczać mniejszą dostępność stacji dla kierowców.

Sytuacja przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów jest coraz gorsza. Wysokość opłat za badania techniczne nie zmieniła się od 2004 roku. Od 18 lat jest na tym samym poziomie. Nigdy nie była waloryzowana. Co więcej, jak wskazuje Prezes Zarządu Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – Marcin Barankiewicz – W tym czasie były de facto dwie obniżki badań. W 2009 roku likwidacja tzw. pierwszych badań technicznych pojazdów sprowadzonych z zagranicy i zrównanie ceny za badanie pojazdu sprowadzonego ze zwykłym badaniem okresowym oraz zmiana stawki VAT w 2011 z 22 na 23%, która powoduje, że od tej samej kwoty brutto za badanie, przedsiębiorcy płacą wyższy podatek. Branża od wielu lat próbuje zwrócić uwagę na ten problem. Rządzący nie reagują.

W tym czasie inflacja liczona narastająca z uwzględnieniem zmiany stawki podatku Vat w 2011 roku,  wzrosła o 51,36 %. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2004 roku wynosiło 824 zł brutto, a w 2022 wynosi 3010 zł. Oznacza to wzrost o ponad 365 %. W 2004 roku za pensję minimalną można było zapłacić za 8 badań okresowych samochodu osobowego, teraz za pensję minimalną można zapłacić za 30 badań. W tym okresie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 241%.

W okresie ostatnich 18 lat nastąpił wzrost kosztów prowadzenia tej działalności na który składają się m.in wynagrodzenie pracowników, koszty podatków, energii, zużycia urządzeń i wiele innych. Skala najnowszych podwyżek jest zatrważająca. Jak wskazuje Prezes Barankiewicz Jeden z przedsiębiorców pokazał faktury za gaz za grudzień 2020 roku oraz grudzień 2021 roku. W pierwszym przypadku faktura opiewała na 4 415,39 zł, a w drugim, przy zużyciu mniejszym o 100 m3, na 13 838,42 zł. Oznacza to wzrost o 313 % !! A przecież nie są to jedyne podwyżki.

Na apele w sprawie waloryzacji opłat za badania techniczne, Ministerstwo Infrastruktury odpowiada, że prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną. Przedsiębiorca musi spełniać szereg wymogów prawnych, a także akceptować warunki dotyczące dochodowości tej działalności, w tym wysokość opłat za badania określoną w rozporządzeniu.

Zadaniem Prezesa Marcina Barankiewicza, Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że prowadzenie stacji kontroli pojazdów nie jest prowadzeniem zwykłej działalności gospodarczej, jedynie nastawionej na zysk. Przedsiębiorca musi spełnić szereg wymogów prawnych, które zna i akceptuje. Wie też, że opłaty za badania techniczne są określone urzędowo.  Z tym, że przedstawiciele Ministerstwa zapominają o tym, że zgodnie z delegacją ustawową określoną w art. 84a ust. 2, wydając rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za badania techniczne minister właściwy ds. transportu powinien uwzględnić koszty wykonywanych badań.

Istotą prowadzenia każdej działalności jest osiąganie zysku. Nikt nie prowadzi działalności, żeby do niej dokładać. Skoro Państwo zdecydowało się na taki model, że to przedsiębiorcy mają dbać o bezpieczeństwo ruchu drogowego sprawdzając stan techniczny pojazdów w skp, nie dostając żadnego wsparcia z budżetu, tylko inwestując swoje środki, to opłaty za badania powinny być tak określone, żeby ten zysk zapewnić. Przedsiębiorca powinien mieć taki dochód, żeby zapewniał mu pokrycie kosztów, zysk, a także możliwość odłożenia środków na inwestycje w przyszłości np. związane z wymianą, naprawą, czy zakupem nowych urządzeń. Projektowane nowe przepisy w zakresie badań technicznych spowodują dodatkowe wydatki po stronie przedsiębiorców. W motoryzacji widać postęp technologiczny. Stacje kontroli pojazdów będą musiały się do niego dostosować. Tylko skąd brać na to środki, skoro koszty stale rosną i konsumują zyski?

Ministerstwo podaje dane dotyczące liczby stacji na podstawie decyzji wydanych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Bardziej miarodajne są dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów, które dotyczą aktywnych stacji. Jeśli porównamy koniec 2019 r. do końca 2020 r., to przekonamy się, że w tym okresie przybyło 41 stacji okręgowych, a ubyły cztery stacje podstawowe. W sumie przybyło więc tylko 37 SKP, wzrost zaledwie o 0,7%. Według najnowszych danych CEP na koniec 2021 roku były 5443 stacje. Łącznie rok do roku przybyły 64 nowe stacje (39 okręgowych i 25 podstawowych), czyli 1,2%.

Jeśli porówna się dane dot. wydanych nowych poświadczeń do liczby stacji wg. CEP na koniec roku, to w 2020 roku zamknięto 126 stacji (163-37=126), a w 2021 roku zamknięto 52 stacje (116-54=52). To kolejny dowód na to, że w branży skp nastały trudne czasy. Nie tylko powstają nowe stacje. Wielu przedsiębiorców decyduje się także na ich zamknięcie i likwidację. Może być tak, że kierowcy będą musieli jeździć dalej na badanie, jeśli w ich miejscowości stacja zostanie zamknięta.

Uczestnicy spotkana liczą na to, że rządzący podejmą działania, zanim kolejne stacje kontroli pojazdów zaczną upadać i będą zamykane. Liczą też na to, że oszczędności wprowadzane z konieczności o przetrwanie nie odbiją się na bezpieczeństwie. 

Będziemy dalej podejmować wysiłki, żeby ten scenariusz się nie ziścił - oświadczają przedstawiciele branży.