Przegląd prasy

Już nie dyskutujemy „czy”, mówimy „jak”

12 lipca 2019

Już nie dyskutujemy „czy”, mówimy „jak”

26 lipca br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Inicjatywy na Rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Gremium składa się z przedstawicieli branży, którzy odpowiedzieli na apel Kongresu Instruktorów i Egzaminatorów 2019 i zgłosili akces pracy nad projektem ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów. Aktu prawnego, który określi organizację i zadania tej izby zawodowej, a także prawa i obowiązki członków.

Zakończony etap konsultacji. Przypomnijmy, iż rozpoczynający się etap prac nad projektem przyszłej ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów, poprzedził etap konsultacji. Te - z inicjatywy instruktorów i egzaminatorów - odbywały się w całym kraju. Jak to podsumował jeden z członków Inicjatywy podczas spotkania w Senacie RP (9. lipca 2019) - Już nie dyskutujemy „czy” - mówimy „jak”.

W sposób naturalny zakończył prace powołany 19 grudnia 2018 r. Komitet Koordynujący Społecznej Inicjatywy na rzecz Powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, a także zespoły ds. przeglądu kwalifikacji, prawa oraz innowacji i rozwoju. Ich zakładane cele zostały zrealizowane poprzez: organizację cyklu regionalnych spotkań informacyjnych z udziałem instruktorów i egzaminatorów oraz przedstawicieli stowarzyszeń szkół kierowców; przeprowadzone zostały dyskusje oceniające sytuację w branży; zorganizowano „Spotkanie przy okrągłym stole” na temat „Wysoka jakość szkolenia kandydatów na kierowców – wspólny cel statutowy organizacji branżowych; opracowano wstępne założenia do projektu ustawy.

Deklaracje prac w Komitecie Redakcyjnym. Pierwsze deklaracje udziału w pracach nad przyszłą ustawą samorządu zawodowego instruktorzy i egzaminatorzy wpłynęły natychmiast po zakończeniu Kongresu przedstawicieli tej branży, który odbył się 14 czerwca 2019 r. Ostatecznie zawiązała się 30-osobowa grupa przedstawicieli zawodu. Ludzi niezwykle aktywnych, którzy tę funkcje będą pełnili pro publico bono. Przed nimi trudne zadanie.

Etap prac nad ustawą. Komitet Redakcyjny rozpocznie niezwykle ważną i równie niezwykle trudną pracę nad stworzeniem precyzyjnego, najważniejszego aktu przyszłego samorządu zawodowego instruktorów i egzaminatorów - ustawy o samorządzie. Oczywiste, ponownie przeanalizowane i wykorzystane zostaną wszelkie postulaty, pomysły i propozycje zgłoszone w trakcie etapu konsultacji.

Wsparcie Rady Konsultacyjnej. Pomoc i wsparcie merytoryczne w zakresie prawa, pedagogiki, metodologii, kwalifikacji, medycyny, bankowości, ubezpieczeń itd. - tak ważne na tym etapie - zadeklarowali członkowie Rady Konsultacyjnej. To ciało doradcze powołane przez Zarząd Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym na wniosek Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego. Grono ekspertów, którzy swoją funkcję będą pełnili w formule pro publico bono.

Przyszedł czas na trudną i ciężką pracę nad projektem ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów. 26. lipca br. pierwsze posiedzenie Komitetu Redakcyjnego. To czas pracy, powagi i skupienia. Portale L-INSTRUKTOR oraz PRAWO DROGOWE, patroni medialni Inicjatywy będą rzetelnie informowały, publikowały dokumenty, rozmawiały z członkami Komitetu Redakcyjnego, Rady Konsultacyjnej oraz nadal będziemy pytali Państwa, czekamy na merytoryczne wypowiedzi. (jm)