Przegląd prasy

Kto to jest bezpieczny kierowca?

26 lipca 2018

Kto to jest bezpieczny kierowca?
Z okazji dnia Św. Krzysztofa policjanci nie karali kierujących mandatami, tylko apelowali o bezpieczniejszą i wolniejszą jazdę. Natomiast z rąk Kapelana otrzymywali obrazki z wizerunkiem ich patrona wraz z modlitwą kierowcy (fot. Policja Kujawsko-Pomorska)

Minął kolejny 25. lipca, kolejny Dzień Bezpiecznego Kierowcy. To święto obchodzimy w Polsce od 2006 r. Policjanci prowadzili różnorodne akcje, np. działania kontrolne stanu technicznego pojazdów, przypominają jak ważne jest znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, apelowali o bezpieczną jazdę, o zachowanie ostrożności, o kulturę jazdy, o szacunek do innych uczestników ruchu drogowego itd. W Kościele Katolickim to dzień patrona kierowców św. Krzysztofa - o święcie i brd mówili także duchowni.

Bezsprzecznie właśnie od bezpiecznego kierowcy zależy stan bezpieczeństwa na naszych drogach. Tylko dzięki nim możemy przesunąć się w europejskich statystykach wypadkowości z ostatnich pozycji, wyżej. Chcieliśmy określić o kim mówimy, zapytaliśmy naszych Czytelników. Poprosiliśmy o krótkie odpowiedzi na pytanie: KTO TO JEST BEZPIECZNY KIEROWCA?

Monika Witek, instruktor nauki jazdy: Bezpieczny kierowca, to kierowca, który jeździ „z głową”. To człowiek, który pamięta, że na drodze nie jest sam, że są jeszcze inni. Niekoniecznie tak samo sprawni jak on, niekoniecznie z taką samą wiedzą i doświadczeniem, ale są. To człowiek, który patrzy nie tylko „tu i teraz” ale jeszcze „tam dalej” gdzie jedzie, gdzie będzie za chwilę. To ten, który wie do czego służą kierunkowskazy i umie z tej wiedzy skorzystać, zarówno gdy sam chce zmienić zajmowany pas ruchu lub kierunek jazdy, ale również wtedy, gdy te manewry wykonują inni. Bezpieczny kierowca wie jak korzystać z lusterek, a przede wszystkim umie to zrobić i robi to również wtedy, gdy stoi na światłach czy w korku. To taki, który dba o bezpieczny odstęp czy to w czasie zatrzymania, czy też w czasie jazdy nie tylko jadąc za kimś, ale również przy manewrach wymijania, omijania, wyprzedzania, a przede wszystkim w czasie zmiany pasa ruchu czy kierunku jazdy. To taki, który nie wpycha się na siłę, bo musi. Bezpieczny kierowca to człowiek, który (pamiętając, że jest tylko człowiekiem) mierzy zamiary na siły i potrafi zrezygnować z wykonania manewru jeżeli zmusza go do tego sytuacja i okoliczności. Bezpieczny kierowca to człowiek, który nawet gdy bardzo się spieszy pamięta o maksymie, że lepiej w życiu stracić minutę, niż życie - w minutę!

Krzysztof Bandos, instruktor nauki jazdy, prezes PFSSK: Wiedza i umiejętność. Podstawa: to oczywiście umiejętność prowadzenia pojazdu, a także znajomość zasad ruchu drogowego oraz przepisów prawa z nim związanych. Bezpieczeństwo na drodze. Należyta i właściwa dbałość o bezpieczeństwo: swoje, przewożonych osób, a także innych uczestników ruchu. Z jednej strony będzie to pewność siebie i swoich umiejętności, z drugiej jednak – ostrożność i rozwaga, zdrowy rozsądek i wyobraźnia. Istotne są także zdolność do koncentracji i podejmowania szybkich decyzji oraz opanowanie i refleks, które sprzyjają wyjściu cało z nieprzewidzianych, niebezpiecznych, a toczących się przecież zazwyczaj w błyskawicznym tempie akcji na drodze. Doświadczenie. W praktyce cechy te rozwijane są u kierowcy wraz z nabieranym przez niego doświadczeniem. Ono pozwala też z odpowiednim wyprzedzeniem dostrzec możliwe zagrożenia, a nawet przewidzieć niektóre zachowania innych uczestników ruchu na podstawie sytuacji, w których dany kierowca wcześniej uczestniczył, albo których był świadkiem. Potrafi to zrobić oczywiście zwłaszcza wtedy, gdy cechuje go jednocześnie umiejętność wyciągania właściwych wniosków.

Marcin Gąciarek, egzaminator: Kierowca, który potrafi myśleć również o innych na drodze...

Maciej Kalisz, prezes Fundacji „Jedź Bezpiecznie”, redaktor naczelny portalu www.jedz-bezpiecznie.pl: Kierowca to osoba kierująca pojazdem mechanicznym, od roweru, poprzez motocykl i samochód osobowy, po pojazdy ciężarowe i autobusy. Bez względu od jego rodzaj zawsze powinien mieć na względzie bezpieczeństwo swoje, jak również pozostałych uczestników ruchu drogowego. W tym pieszych, którym także jest na co dzień. Ale pod tym pojęciem kryje się nie tylko przestrzeganie przepisów czy przewidywanie zachowań innych, to też odpowiedzialność za utrzymanie swojego pojazdu w należytym stanie technicznym.

Ryszard Krawczyk, metodyk, adragogik, trener-wykładowca: Nie ma bezpiecznych kierowców. Jesteśmy tyle warci na ile nas życie sprawdziło. Zawsze jutro może coś nas zaskoczyć. Sytuacje w ruchu drogowym nie zależą tylko od kierowcy. Są też inni uczestnicy przemieszczania się pojazdami i infrastruktura drogowa. Wszystko ma wpływ na nasze zachowania. I często to, co dziś jeszcze jest bezpieczne, jutro nie musi takim być. Sztuka przewidywania zachowań innych i technicznych reakcji naszego pojazdu to podstawa bezpieczeństwa. Znajomość przepisów i ich interpretacja, ocena tu i teraz możliwości pojazdów i pieszych. Obserwacja drogi i pobocza, rozróżnianie znaków oraz dziesiątki innych okoliczności. Konieczna koncentracja, rezygnacja z telefonu, jedzenia, picia i myślenia o „niebieskich migdałach” to takie ogólne zachowania bezpiecznego kierowcy. Na naszych zajęciach zajmujemy się sztuką kontrolowania swojego pojazdu. Świadomość ograniczeń i możliwości auta pozwala lepiej przygotować się do niespodzianek na drodze. Adrenalina, składnik jazdy na granicy umiejętności, zwiększa koncentrację na zadaniu. W normalnym ruchu drogowym wyzwala nawyk, odruch wypracowany na treningach. Warto się uczyć każdego dnia. Obserwując innych i siebie na drodze.

Marek Staszczyk, dyrektor WORD Toruń: Krótko definiując: bezpieczny kierowca to taka osoba, która kierując pojazdem nie spowodowała lub nie przyczyniła się do stworzenia zagrożenia życia lub zdrowia innych użytkowników dróg.

Redakcja PRAWA DROGOWEGO@NEWS. Bezpieczny kierowca, to taki, który zna i przestrzega przepisów ruchu drogowego, To kierowca, który porusza się sprawnym pojazdem. To kierowca uważny, kulturalny i szanujący innych uczestników ruchu drogowego.

KTO TO JEST BEZPIECZNY KIEROWCA? Zastanówcie się Państwo i przyślijcie swoje wypowiedzi: tygodnik@prawodrogowe.pl

(jm)