Przegląd prasy

Mapa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych

20 sierpnia 2019

Mapa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii (fot. Ministerstwo Energii – mat. prasowe)

W Krajowych Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych Ministerstwo Energii określiło infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych. Systematycznie zwiększana jest liczba punktów ładowania. Coraz więcej rejestrowanych jest też takich pojazdów. I tu w imieniu ich użytkowników do resortu zaadresowane zostało pytanie o internetową mapę, opublikowaną i aktualizowaną, na stronach ministerstwa, mapę z punktami ładowania samochodów elektrycznych. Resort odpowiada – nie będzie.

W imieniu resortu energii, podsekretarz stanu Tadeusz Skobel informuje, iż na podstawie art. 69 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, utworzona została Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych, która jest rejestrem publicznym prowadzonym dla zapewnienia użytkownikom pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych gazem ziemnym informacji ułatwiających korzystanie z tych pojazdów. Rejestr zawiera informacje o współrzędnych stacji gazu ziemnego i stacji ładowania, aktualnych cenach paliw alternatywnych oraz dostępności punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania. Ponadto, w rejestrze udostępnia się usługi elektroniczne pozwalające na: zgłoszenie do rejestru oraz aktualizację danych, dotyczących punktu tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG), punktu tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub punktu ładowania zainstalowanego w ogólnodostępnej stacji ładowania, też przesyłanie aktualnej informacji o dostępności punktu ładowania zainstalowanego w ogólnodostępnej stacji ładowania i aktualnych cenach paliw alternatywnych.

Otóż właśnie Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych działa od 1 stycznia 2019 r. i jest prowadzona przez Urząd Dozoru Technicznego. Na stronie internetowej Urzędu znajduje się w formie mapy baza ładowania i tankowania gazu ziemnego CNG lub LNG. Ponadto, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych prowadzi Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. Na stronie internetowej Obserwatorium także umieszczona została mapa zawierająca lokalizacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in.

- Biorąc powyższe na uwadze, Ministerstwo Energii nie planuje utworzenia mapy punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz pojazdów hybrydowych typu plug-in na stronie internetowej Ministerstwa Energii - pisze Tadeusz Skobel. (jm)

Urząd Dozoru Technicznego - Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych [kliknij]

Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych - Mapa. Infrastruktura Ładowania i Tankowania  [kliknij]