Przegląd prasy

Mogą sprawdzić Twoją znajomość kodeksu drogowego

16 grudnia 2017

Mogą sprawdzić Twoją znajomość kodeksu drogowego
Plakat zapraszający kierowców do testu sprawdzającego znajomość przepisów Kodeksu drogowego (fragment) „Testez-vous au code de la route! avec CODES ROUSSEAU” (kliknij)

Właśnie chcieliśmy opisać jak to Francuzi przypominają swoim kierowcom przepisy kodeksu drogowego. Robią tak w całym kraju, każde miasto czy region dla swoich mieszkańców. Np. organizują wieczór testów znajomości kodeksu drogowego. Wystarczy kartka i ołówek i ludzie w różnym wieku rozwiązują testy. Obecni eksperci udzielają poprawnych odpowiedzi i wyjaśniają je. Wstęp bezpłatny i otwarty dla wszystkich grup wiekowych. Jednak tym razem nie musimy używać francuskiego przykładu działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Opiszemy co robią na Śląsku. Tu przygotowali wspólny projekt Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Polskiego Związku Motorowego ZO Katowice. Już dzisiaj Policja Śląska zaprasza do uczestnictwa w zajęciach, które będą przeprowadzane w Katowicach na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zajęcia będą bezpłatne. Zaadresowano je do dwóch grup wiekowych kierowców: 18-25 lat i 50+. W programie: zajęcia teoretyczne poświęcone zasadom brd oraz praktyczne – jazda w trudnych warunkach. Dokładnie zaplanowano:

seminarium na temat uczestnictwa kierujących w grupach wiekowych „18-25” lat i „50+” w ruchu drogowym, powodowanych zagrożeniach oraz zasadach postępowania w przypadku zaistnienia kolizji i wypadku komunikacyjnego, zajęcia z obowiązujących przepisów ruchu drogowego i konsekwencji prawnych wynikających z ich niestosowania, z uwzględnieniem aspektu sprawdzenia kwalifikacji kierujących oraz błędów popełnianych przez młodych kierowców i osoby egzaminowane po 50 roku życia, warsztaty na temat uwarunkowań związanych z kierowaniem pojazdami w zależności od wieku kierującego oraz zmian zachodzących w organizmie związanych z wiekiem biologicznym. Możliwości kierowców w wieku „50+” oraz zmian psychologicznych zachodzących wraz z upływem lat w organizmie człowieka wraz ze sprawdzeniem czasu reakcji, zajęcia teoretyczne praktyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej i procedur postępowania w przypadku konieczności jej udzielania oraz rozpoznawania własnych objawów chorobowych mogących zakłócić prawidłowe uczestnictwo w ruchu drogowym i kierowanie pojazdem, zajęcia praktyczne na placu manewrowym z wykorzystaniem troleja, testu Stewarda, alkogogli, symulatora dachowania oraz urządzeń do badania czasu reakcji. Harmonogram IV edycji szkoleń realizowanych w 2018 roku w ramach kampanii p/n „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”: 27 styczeń; 10 marzec; 26 maj; 9 czerwiec; 29 wrzesień oraz 24 listopad. Harmonogram II edycji szkoleń realizowanych w 2018 roku w ramach kampanii p/n „Świadomy kierowca 50+: 24 luty; 21 kwiecień; 23 czerwiec; 27 październik oraz 15 grudzień.

I zapraszają: - Już teraz zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa w zajęciach, które przeprowadzane będą na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach ul. Francuska 78 (każdorazowo o godz. 9.00). Zgłoszenia należ dokonywać pod numerem telefonu 798 031 225, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Ilość miejsc ograniczona - o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. (jm)