Przegląd prasy

Od wczoraj też kina samochodowe

19 maja 2020

Od wczoraj też kina samochodowe
Dziś parking, ale może też będzie tu kino samochodowe? (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak czytamy w dość licznych doniesieniach medialnych od wczoraj w wielu miastach ruszają kina samochodowe i plenerowe. Może w czasach zarazy znajdą się ich organizatorzy. Może staną się rozwiązaniem popularnym? Może?

Z 18. maja br. w życie weszły przepisy łagodzące ograniczenia wydane w związku z obowiązującym stanem epidemii. Jak się dowiadujemy z doniesień medialnych, w wielu miastach zorganizowano i przygotowano kina samochodowe i plenerowe. Już mogą działać. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Zanim wjadą do takiego kina będzie im zmierzona temperatury. Widzowie-pasażerowie muszą posiadać środki ochronne i pozostawać w pojeździe lub na wyznaczonym miejscu w trakcie jak i po pokazie. W pojeździe ma znajdować się maksymalnie tyle osób, na ile pojazd jest homologowany – w przypadku osób z rodziny wspólnie zamieszkującej. Jedyny wyjątek, gdy widz może wysiąść z pojazdu to konieczność skorzystania z toalety, w ewentualnej kolejce do sanitariatu konieczne zachowanie 2. metrowego dystansu i korzystania z maseczek ochronnych. Jeżeli na terenie takiego kina będą świadczone usługi gastronomiczne to wyłącznie za pośrednictwem pracowników obsługi. Widzowie nadal pozostają w swoim pojeździe. Więcej, jeżeli będą mieli uchylone okno samochodu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.

Organizatorzy tych kin mają stosować przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wytyczne. I tak w oparciu o te wytyczne oraz obowiązujące zalecenia resortu zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego widzowie kin samochodowych muszą zachowywać właściwy dystans i pozostawać w wyznaczonych miejscach postojowych. Gdy u potencjalnego widza stwierdzona zostanie temperatura powyżej 37oC, pojazd (wraz z innymi współpasażerami) nie zostanie wpuszczony na teren kina. Organizatorzy zobowiązani są do stosowania wszelkich możliwych zachowań środków bezpieczeństwa np. sprzedaż biletów on-line lub bezdotykowo.

Kina samochodowe – pomysł lat 30. XX wieku - chyba najczęściej kojarzą się z St. Zjednoczonymi Ameryki. Tam szczególnie popularny w latach 50. i 60. Stały się też popularne są w Niemczech, Czech, na Litwie. Czy to teraz czas na nas? Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław itd. otwierają lub zapowiadają otwarcie swoich kin typu drive-in theaters. (jm)

***

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kina plenerowe i samochodowe:

      1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc postojowych/ miejsc w plenerze.

      2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk - umożliwienie dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów.

      3. Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem – posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego/plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina.

      4. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami – obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.

      5. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury (o czym powinien być wcześniej poinformowany), przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina (także o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans).

      6. Organizator powinien umożliwić zakup biletów on-line lub w innej formie bezkontaktowej.

      7. Obszar kina samochodowego/plenerowego powinien zostać wydzielony w sposób umożliwiających zachowanie na jego terenie ww. zasad.

Słowa kluczowe kino samochodowe koronawirus