Przegląd prasy

Podjęto prace nad regulaminami

16 sierpnia 2019

Podjęto prace nad regulaminami
Mariusz Sztal, członek i rzecznik prasowy Komitetu Redakcyjnego Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów [kliknij] (fot. screen)

Trwają konsultacje wstępnego projektu ustawy o samorządzie zawodowym instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Projekt i założenia do projektu - stanowiące suwerenną całość - opublikowano na stronach SZIE. Przypomnijmy - to społeczna - oddolna inicjatywa, która jest na etapie formułowania konkretnych propozycji zapisów przyszłej ustawy. Prace trudne, konsultacje emocjonalne, pełne różnorodnych oczekiwań. Mariusz Sztal - rzecznik prasowy Komitetu Redakcyjnego informuje: - Projekt ustawy powinien zawierać jedynie strukturalne, fundamentalne rozwiązania, natomiast szczegóły powinny znajdować się w regulaminach, bądź tez w statucie samorządu zawodowego. Zespół Redakcyjny pracujący nad projektem ustawy wyłonił wśród swoich członków zespół, który już dzisiaj zajmuje się właśnie opracowywaniem rzeczowych regulaminów. Będą one zawierały rozwiązania dotyczące: demokratycznego wyboru władz, nadzoru finansowego, m.inn. sposobu nadzoru nad procesem szkolenia czy egzaminowania oraz wszystkich innych obszarów, które wymagają dookreślenia bądź uszczegółowienia. Rzecznik apeluje o włączenie się do prac, które - jak podsumował - robimy to dla nas wszystkich instruktorów i egzaminatorów, ale przede wszystkim dla poprawy jakości szkolenia, dla kolejnych pokoleń.

Wszelkie informacje i komunikaty dotyczące działań w zakresie SZIE znajdziecie Państwo na lamach oficjalnego portalu SZIE: www.szie.pl; stronie internetowej Polskiego Klastra Edukacyjnego: www.pke.org.pl oraz na portalu facebook: fb.com/sziepl