Przegląd prasy

Szkolenie: „Zasady kontroli pojazdów osk”

26 lipca 2016

240b5e68f8eca19bded12e1743e0e739c71eb290

(543-4 fot. FUNDACJA SOS)

Szkolenie było wynikiem wypracowania zasad kontroli drogowej pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy. W pracach nad przygotowaniem metod działania i skutecznej współpracy nad poprawą jakości szkolenia i obsługi kursantów przez OSK brały udział przez trzy strony: Fundację SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy, Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W ramach działań przygotowano wzór notatki służbowej zawierającej wszystkie niezbędne do ustalenia podczas kontroli aspekty, jakie spełniać powinien ośrodek szkolenia kierowców, prowadząc zajęcia praktyczne. Funkcjonariusze z dużym zaangażowaniem w problematykę pojazdów i szkoleń przyjęli proponowane rozwiązania. Pod koniec szkolenia z sali padły nawet słowa - Z takimi ciekawymi tematami przychodzi Pan tylko na godzinę? - Dowodzą one, jak duża jest potrzeba prowadzenia takich działań. Choć szkolenie miało charakter pilotażowy Fundacja SOS przygotowuje się już do rozpoczęcia szerokiej kampanii i promowania wdrożenia tych rozwiązań w jak największej liczbie powiatów.