Przegląd prasy

Zmiana władz Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD

29 czerwca 2018

Zmiana władz Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD
Stanisław Szatkowski, dyrektor WORD w Olsztynie, prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD [kliknij] (fot. Encyklopedia Warmii i Mazur)

Jak się dowiedzieliśmy, Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów WORD wybrało nowy zarząd swojej organizacji. Prezesem został Stanisław Szatkowski, który jest dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie. Uzupełniono skład zarządu stowarzyszenia. Nowymi członkami zarządu zostali: Cezary Tkaczyk (WORD Szczecin) oraz Maciej Wawrzkiewicz (WORD Częstochowa).

Nowy prezes KSD WORD jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Od 1979 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim. W latach 90-tych prowadził własną działalność gospodarczą. Od 2001 do 2006 piastował stanowisko wojewody warmińsko-mazurskiego. W WORD pracował od 2006 r., początkowo jako zastępca dyrektora, od 2013 r. powołany został na stanowisko dyrektora WORD-RCBRD w Olsztynie.

Aktualny skład 9. osobowego Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD:

PrezesStanisław Szatkowski (WORD Olsztyn)

WiceprezesJanusz Stachowicz (WORD Rzeszów)

SekretarzHenryk Stanisław Grabowski (WORD Suwałki)

SkarbnikMarek Staszczyk (WORD Toruń)

Członkowie:

- Roman Bańczyk (WORD Katowice

- Janusz Szatkowski (WORD Zamość)

- Ryszard Siepietowski (WORD Krosno)

- Cezary Tkaczyk (WORD Szczecin)

- Maciej Wawrzkiewicz (WORD Częstochowa)

Komisja Rewizyjna:

- Stanisław Piotrowski (WORD Kalisz)

- Czesław Dawid (WORD Kielce)

- Michał Frejno (WORD Białystok)

(jm)