Przegląd prasy

Znaki drogowe na ścieżce rowerowej. Czy będą skuteczne...

21 lipca 2016

8f780d350739b632528e9603da59a068816349c8

(543-17)

W Poznaniu na ul. Żeromskiego istnieje problem zagrożenia osób niewidomych w starciu z pędzącymi z górki nową trasą rowerową rowerzystami. Postanowiono zastosować znaki drogowe. Właśnie przy tej ulicy zlokalizowany jest zakład pracy chronionej SINPO, w którym pracuje wiele osób niewidomych. Pracownicy firmy wychodząc z zakładu wpadają wprost pod koła rowerów. Dodatkowo w tym miejscu jest górka, więc prędkość rowerzystów bywa bardzo duża. Miejski oficer rowerowy Wojciech Makowski ma nadzieję, że bezpieczeństwo na tej trasie poprawią namalowane właśnie znaki poziome. Urzędnicy nie chcą montować progów zwalniających. Wierzą, że namalowane na drodze znaki wystarczą i rowerzyści zwolnią. Czy progi zwalniające w takiej sytuacji nie powinny być jednak zastosowane?