Legislacja

Resort sportu i turystyki w sprawie infrastruktury dla rolkarzy

21 lipca 2016

753393f57f7d7e121580d08fa488e806ed96ff73

Jazda na rolkach cieszy się obecnie ogromną i wciąż wzrastającą popularnością. Więcej jazda na rolkach na długie dystanse staje się sportem masowym. Coraz więcej rolkarzy traktuje roli nie tylko jako sport i rekreację, ale też jako zdrowy i ekologiczny sposób przemieszczania się. A sam sprzęt jest dużo tańczy i zajmuje mało miejsca w porównaniu do roweru – uzasadnia swoją interpelację poseł Józef Brynkus.(543-35 fot Jola Michasiewicz)

Interpelację nr 4429 w sprawie stworzenia infrastruktury dla rolkarzy złożył poseł Józef Brynkus. Adresatem był minister sportu i turystyki. Jego prośba dotyczyła interwencji w sprawie tworzenia infrastruktury umożliwiającej przemieszczanie się na rolkach na dłuższe dystanse z uwzględnieniem potrzeb rolkarzy przy planowaniu nowych tras rowerowych. Poseł ubolewa, iż mimo gwałtownego rozwoju jazdy na rolkach na długie dystanse wciąż nie powstaje odpowiednia infrastruktura. W na proste rozwiązanie, a mianowicie takie projektowanie infrastruktury dla pieszych (chodniki, alejki parkowe) i pieszo-rowerowej, by była ona dostępna także dla osób poruszających się na rolkach, a tu: stosowanie nawierzchni asfaltowej lub kostki niefrazowanej (bez rowków), zamiast powszechnie stosowanej w Polsce kostki fazowej (z rowkami), po tej ostatniej jazda na rolkach jest niebezpieczna i prawie niemożliwa. W odpowiedzi, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski podkreśla wiodącą rolę inicjatywy inwestora i gwarantuje, iż po takich decyzjach dołoży wszelkich starań do wsparcia takiej inicjatywy. Niemniej jednak nie jest organem właściwym mogącym podjąć interwencje u Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wskazuje także: zachęcam Pana Posła do rozważenia możliwości zwrócenia się w przedmiotowej sprawie bezpośrednio do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz do władz samorządów terytorialnych, na terenach których planowana jest realizacja tras rowerowych. I reasumuje: pragnę podkreślić, że Minister Sportu i Turystyki jest organem wspierającym obszar kultury fizycznej, w tym rozwój sportu powszechnego, a w związku z tym popiera inicjatywy zmierzające do spopularyzowania dyscypliny sportu jaką jest rolkarstwo. W związku z powyższym MSiT bierze udział w konsultacjach międzyresortowych oraz ściśle współpracuje z Polskim Związkiem Sportów Wrotkarskich, jednakże nie jest właściwą instytucją mogącą wpłynąć na sposób realizacji inwestycji polegających na przystosowaniu szlaków rowerowych do potrzeb rolkarzy.

Stanowisko resortu będzie musiało być zrewidowane, albowiem wniesiono kolejną interpelację w sprawie wsparcia dla rolkarzy i tu mamy trzech adresatów: ministerstwo edukacji, ministerstwo infrastruktury i budownictwa i ministerstwo sportu i turystyki.