Rozmowy

Bogdan Sarna. Przecież PKK jest tylko 20 cyfrowym numerem itp.

21 kwietnia 2020

Bogdan Sarna. Przecież PKK jest tylko 20 cyfrowym numerem itp.
Bogdan Sarna, instruktor nauki jazdy, motocyklista, właściciel „SARBO” Ośrodek Szkolenia Kierowców – Centrum Szkolenia Motocyklowego w Warszawie (fot. ze zbiorów Autora)

Czy prawo jazdy jest artykułem pierwszej potrzeby? A w czasach koronawirusa? Dlaczego dziś uzyskanie uprawnień jest niemożliwe? Próbę odpowiedzi i ich uzasadnienia podjął instruktor nauki jazdy, motocyklista, przedsiębiorca – Bogdan Sarna. Redakcja

* * *

         W czasach rozwiniętej motoryzacji prawo jazdy jest dokumentem koniecznym do funkcjonowania współczesnego człowieka i to nie tylko dla zaspokojenia swoich fanaberii.

         Cały przemysł, szeroko rozumiany transport towarów, służby ratownictwa, system obronności, system ochrony państwa, biznes mniejszy lub większy, oczywiście także obywatele, którzy muszą się przemieszczać dla zaspokajania podstawowych potrzeb - wszyscy potrzebują prawa jazdy. – A więc, czy jest to artykuł pierwszej potrzeby? Moja odpowiedź jest zdecydowana i tylko twierdząca.

         Po nastaniu pandemii w jednym momencie, wszystkie urzędy przestały działać… A przecież to kwestia odpowiedniej organizacji pracy. Kierownicy działów powinni podjąć działania, aby obywatel lub przedsiębiorca mogli w urzędzie załatwić sprawy zdalnie.

         Kosmonauta czy nurek w nieprzyjaznym otoczeniu często też muszą wykonywać znacznie bardziej skomplikowane czynności i zadania, bardziej niż te, które nas obecnie zastały. Ja, jednak skupię się na możliwości zdobycia prawa jazy właśnie w czasach zarazy. WORD-y zamknęły swoje ośrodki. Pomimo braku formalnego zakazu, ośrodki szkolenia przerwały działalność. Przyczyna prosta - nie ma kogo szkolić. I nie chodzi tu o brak chętnych, lecz niefrasobliwości urzędników, którzy zamknęli procedury przedwstępne do formalnego rozpoczęcia takich zajęć.

         Tym pierwszym, podstawowym krokiem jest uzyskanie profilu kandydata na kierowcę tzw. PKK. Przypomnę - dokument generuje urząd po wypełnieniu wniosku i dołączeniu do niego badań lekarskich oraz dostarczeniu fotografii kandydata. Normalnie cała ta „bardzo skomplikowana” operacja wymagała wizyty w starostwie. Jeśli kandydat był niepełnoletni musiał pójść z rodzicem lub opiekunem prawnym. System CEPiK nie przewidział uzyskania takiego dokumentu zdalnie, choć PWPW wygenerowało następującą informację: W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2, i w trosce o zdrowie i życie obywateli Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przypomina o możliwości bezpłatnego korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwia składanie wniosków dotyczących rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami on-line, bez potrzeby osobistej wizyty w Urzędzie. By skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej wystarczy zrejestrować się na stronie www.esp.pwpw.pl

         Osobiście przeszedłem całą procedurę rejestracji i po półgodzinnej walce z hasłami udało mi się wejść w system, a tu niespodzianka? Można złożyć wnioski dotyczące dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy, ale nie ma żadnego wniosku o profil PKK. I tu trzeba zadać pytanie, czy aby na pewno założenie skrzynki podawczej jest łatwe dla przeciętnego obywatela?

         Nie odpuszczam, dzwonię do jednego z Urzędów Dzielnicy połączyłem się z centralą, proszę z osobą kompetentną w tej sprawie telefonistka nie może mnie połączyć bo ona jest w domu i podaje mi numery telefonów, oczywiście wiele z nich było niewłaściwymi. W końcu dodzwoniłem się do odpowiedniego referatu i tu uzyskałem odpowiedź, że „wydawanie profili PKK jest wstrzymane do odwołania”.

         Okazuje się, że tak potężne i drogie systemy informatyczne, cała rzesza urzędników ministerstwa cyfryzacji nie może sobie poradzić z banalnym, a przecież tak potrzebnym dokumentem jakim jest PKK. Do uzyskania tego dokumentu, który z resztą do niczego jeszcze nie uprawnia, wystarczyłaby prosta aplikacja w telefonie. A dla przykładu banki. One udostępniają założenie konta przez telefon, w tych aplikacjach system podpowiada, wypełnij wniosek z danymi <wyślij> zrób zdjęcie pierwszej i drugiej strony dowodu osobistego <wyślij> zrób zdjęcie twarzy bez nakrycia głowy <wyślij> zaznacz zgodę na przetwarzanie danych. W dwa dni z angielskiego banku otrzymuje się międzynarodową kartę płatniczą. Jeśli porównamy rangę tych dwóch dokumentów to PKK jest tylko 20 cyfrowym numerem na kartce papieru, a na fałszywym koncie można by stracić majątek. Czy PWPW nie jest w stanie zrobić takiej aplikacji? Przecież to potrafi student piątego roku informatyki.

         Druga sprawa - jeśli przed pandemią uzyskałeś profil PKK i chcesz rozpocząć jazdy nie ma możliwości, bo jeśli sam nauczyłeś się przepisów, WORD nie przeegzaminuje cię bo jest zamknięty, jeśli nawet zostanie otwarty i kursant zda egzamin, nie zakończy kursu bo jest kuriozalny zapis odbycia szkolenia z tematyki, z której już został przeegzaminowany, mowa o szkoleniu z ratownictwa medycznego. Obecnie wszyscy ratownicy zajęci są walką z wirusem.

         Klasyczna forma szkolenia związana jest z obecnością w sali wykładowej (która z pewnością przez długi czas będzie tylko eksponatem generującym koszty) nie będzie możliwa ze względu na zakaz zgromadzeń stąd, w jak najszybszym czasie potrzebna jest korekta tego zapisu.

Bogdan Sarna (Warszawa)