Rozmowy

Elektromobilność na etapie dynamicznego rozwoju - odpowiada wiceminister

7 stycznia 2022

Elektromobilność na etapie dynamicznego rozwoju - odpowiada wiceminister
W Polsce na koniec sierpnia 2021 r. - jak podano w raporcie „Licznika Elektromobilności” PSPA - funkcjonowało 3178 ogólnodostępnych punktów ładowania (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jeszcze we wrześniu ubiegłego roku posłanka Agnieszka Hanajczyk zaadresowała do prezesa Rady Ministrów interpelację (nr 27105 [kliknij]) w sprawie pojazdów elektrycznych. Wiceminister Ireneusz Zyska odpowiada: - Obecnie w Polsce elektromobilność znajduje się na etapie dynamicznego rozwoju. Na dalszy rozwój przewidziano 3,8 mld zł.

Pytanie. Posłanka Agnieszka Hanajczyk pisała do premiera Mateusza Morawieckiego: - w 2016 r. obiecał Pan, że do 2025 r. na polskich drogach będzie milion aut elektrycznych. Minęło już prawie pięć lat i nie jesteśmy nawet w jednej dziesiątej tej drogi, jednakże w kolejnych celach rządu ta liczba maleje. Cel w zakresie elektromobilności zapisany w polityce energetycznej Polski to 600 tys. pojazdów elektrycznych i hybrydowych do 2030 r. Na koniec 2020 r. łączna liczba samochodów elektrycznych i hybrydowych plug-in w Polsce przekroczyła 20 tys. I zadała konkretne pytanie: Na jakim etapie jest elektromobilność w Polsce?

Odpowiedź w imieniu premiera. Odpowiedzi udzielił Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska: - Na jakim etapie jest elektromobilność w Polsce? Obecnie w Polsce elektromobilność znajduje się na etapie dynamicznego rozwoju. Według danych przedstawionych w ,,Liczniku Elektromobilności” Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) w okresie 12 miesięcy od sierpnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. liczba zarejestrowanych w Polsce samochodów elektrycznych zwiększyła się o około 87%. Minister Klimatu i Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stworzył programy finansowego wsparcia zakupu pojazdów elektrycznych i budowy infrastruktury do ich ładowania. Pierwotnie utworzony Fundusz Niskoemisyjnego Transportu przekształcony został w zobowiązanie wieloletnie NFOŚiGW. Stabilne wpływy pozwoliły na uruchomienie programów - Zielony Transport Publiczny (Faza I i II - łącznie 2,5 mld zł) oraz Mój elektryk (500 mln zł). W celu kompleksowego rozwoju elektromobilności Ministerstwo Klimatu i Środowiska prowadzi intensywny dialog z Komisją Europejską w zakresie wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru. Zakończony został etap ustaleń z Komisją Europejską i mam nadzieję, że Komisja wkrótce zatwierdzi ten program wsparcia. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji KE, NFOŚiGW uruchomi program z budżetem 800 mln zł, którego środki finansowe będą przeznaczone na rozwój infrastruktury paliw alternatywnych. Obecnie trwają pracę nad nowelizacją ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093), głównego aktu prawnego w tej dziedzinie, których celem jest dostosowanie przepisów do zmieniających się uwarunkowań, aby w jeszcze większym stopniu wspierać rozwój elektromobilności. Łączne środki jakie zostaną przeznaczone na rozwój elektromobilności to 3,8 mld zł w ciągu najbliższych kilku lat.

Jak się dowiadujemy dalej według danych ze stycznia 2020 r. w Polsce zarejestrowanych było 5415 sztuk pojazdów elektrycznych, dane na styczeń 2021 to - 10294 sztuk pojazdów elektrycznych. A w sierpniu 2021 r to 14 256 szt.

Kolejne pytanie dotyczyło liczby ogólnodostępnych punktów ładowania. Tu na koniec sierpnia 2021 r. - jak podano w raporcie „Licznika Elektromobilności” PSPA - w Polsce funkcjonowało 3178 ogólnodostępnych punktów ładowania. (jm)