Rozmowy

Jakub Dymowski. Konieczny dostęp do szkoleń z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania

14 stycznia 2019

Jakub Dymowski. Konieczny dostęp do szkoleń z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania
Jakub Dymowski, wykształcenie wyższe i podyplomowe, instruktor nauki oraz techniki jazdy w ośrodku szkolenia kierowców w Warszawie, równocześnie nauczyciel przedmiotów zawodowych w stołecznym Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2, terapeuta pedagogiczny (fot. ze zbiorów autora)

Dziś publikujemy wypowiedź instruktora nauki jazdy z Warszawy – Jakuba Dymowskiego. Przygotowując publikację – jak zawsze - zrobiłam kwerendę dostępnych informacji. Zacytuję tylko jedną wypowiedź, ale jakże znaczącą. Cytuję: - Ja polecam mojego najlepszego instruktora (a wielu ich przerobiłam) a mianowicie Kuba Dymowski z Warszawy, naprawdę pełen profesjonalizm a zarazem bardzo miły i spokojny człowiek (…) a zapisy do niego są odległe (o czymś to świadczy) (…) Pozdrawiam. Małgosia. Zdecydowanie TAK. Dodam, iż ten młody instruktor zadeklarował udział w INICJATYWIE NIEOBOJĘTNYCH - – stworzenia Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów. Oto co nam powiedział o swoich oczekiwaniach.

Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS (tygodnik@prawodrogowe.pl)

* * *

Zarówno szkolenie przyszłych kierowców przez instruktorów prawa jazdy, jak i kształtowanie umiejętności u osób posiadających prawo jazdy przez instruktorów techniki jazdy jest procesem dydaktycznym. Proces dydaktyczny, o który opiera się pozyskiwanie umiejętności prowadzenia pojazdów to proces, który ma swój początek, ma swój przebieg i kontynuację, ale nie ma końca. Jest to proces otwarty, który powinien podlegać permanentnej ewaluacji.

W kontekście Inicjatywy Społecznej Nieobjętych na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów właściwym działaniem naszego środowiska powinno być zapewnienie instruktorom nauki jazdy, egzaminatorom oraz instruktorom techniki jazdy jak najszerszego dostępu do szkoleń z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania.

Z racji tego, że jesteśmy tylko ludźmi, a szkolenie na kursach instruktorskich z zakresu metodyki i dydaktyki opiera się o niezbędne minimum i z reguły jest podawane w sposób niezrozumiały sami nie do końca wiemy jak się za to właściwe zabrać. Co za tym idzie? To, że kształcimy w sposób podawczy, tak jak nas kształcono. Gro tematyki z zakresu szkolenia teoretycznego można, a nawet powinno się podać osobie szkolonej w sposób podawczy, wyłożyć wiedzę i ją egzekwować. Natomiast przy praktycznym szkoleniu zakres metodyczny powinien być znacznie szerszy. Każdy z kursantów, ma różne doświadczenia życiowe, różne proporcje w budowie ciała, różnie rozwiniętą motorykę i sensorykę swojego ciała. A to te czynniki wpływają na zdobywanie umiejętności prowadzenia pojazdów. Mówiąc najprościej, wiedza z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania przyniesie nam wymiar efektywny i efektowny. Pokaże kursantowi, że jesteśmy odpowiednimi osobami na odpowiednim miejscu (mamy wiedzę i potrafimy ją przekazać) i usprawni naszą pracę jednocześnie przyspieszając proces nauczania u kursanta.

Dydaktyka – to proces nauczania się od momentu podjęcia czynności edukacyjnych, cel jaki mamy założony do zrealizowania.

Metodyka nauczania - sposób w jaki realizujemy założony cel, narzędzia jakich do tego używamy.

Zatem pamiętajmy, że jeśli chcemy być nie tylko instruktorami, ale też nauczycielami w tej bardzo ważnej dziedzinie życia społecznego powinniśmy permanentnie poddawać się szkoleniom, nie tylko merytorycznym, ale też dydaktycznym, metodycznym, jakościowym, wszystkim, które dotykają naszej branży.

Wspierajmy i podtrzymujmy - a nie jest to proces krótkotrwały - powstanie Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, a on w przyszłości odwdzięczy nam się tym samym.

Jakub Dymowski (Warszawa)