Rozmowy

To czas na szeroką debatę na temat szkolenia kierowców – mówi poseł Mirosław Suchoń

18 stycznia 2019

To czas na szeroką debatę na temat szkolenia kierowców – mówi poseł Mirosław Suchoń
Poseł Mirosław Suchoń, wystąpienie w trakcie obrad Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy 2018 - „Standard, kompetencje, bezpieczeństwo”. Warszawa, 8 czerwca 2018 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Na wniosek posła Mirosława Suchonia do projektu planu pracy Komisji Infrastruktury na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wprowadzono informację ministra infrastruktury i sekretarza Krajowej Rady BRD na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców.

W dnu wczorajszym odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury poświęcone rozpatrzeniu projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. Jedno z uzupełnień planu zgłosił poseł, członek komisji, Mirosław Suchoń. Wnioskował o ujęcie w planie punktu, jakim jest informacja ministra infrastruktury i sekretarza Krajowej Rady BRD, na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu przygotowania tych osób do egzaminu na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym. Swoją propozycję poseł uzasadniał następująco (cytat): - Mówię o kwestii szkolenia. To jest niezwykle istotne. Rozmawiałem ze środowiskiem społecznym, które działa w obszarze brd i wydaje mi się, że to jest czas na to, aby rozpocząć szeroką debatę właśnie na temat systemu szkolenia. W związku z tym - jak myślę - bardzo istotna byłaby tutaj praca w ministerstwie infrastruktury, ale również rozmowa z Krajową Radą BRD.

Zaproponowany termin dotyczył maja br. Posłowie wniosek przyjęli bez sprzeciwu. Cały plan - wraz z uzupełnieniami - został przyjęty. - Życzmy sobie zdrowia i realizacji tego planu - podsumował przewodniczący Bogdan Rzońca.

Z całą pewnością jest to niezwykle istotna wiadomość dla środowiska szkoleniowców. Może to także już czas na publikację projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, który od lat przygotowywany jest w resorcie. Instruktorzy, wykładowcy, nauczyciele, egzaminatorzy mają wiele interesujących propozycji, są gotowi do dyskusji, która rozpocznie się wokół ministerialnych propozycji zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Przypomnijmy projekt nowelizacji przywołanej ustawy znajduje się na etapie konsultacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przed wpisaniem do wykazu prac legislacyjnych i programowych RM. (jm)