Rozmowy

Spotkajmy się o 11.00!

10 czerwca 2021

Spotkajmy się o 11.00!
Kolejna debata w cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ [kliknij] (grafika: Grupa IMAGE)

10 czerwca br., tradycyjnie o godz. 1100, odbędzie się kolejna DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ 10 czerwca br., tradycyjnie o godz. 1100, odbędzie się kolejna DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ transmisja dostępna: platforma ZOOM: webinar ID: 864 0287 6286, hasło RATUSZOWA oraz na facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/prawodrogowe

Kolejna DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ nt. „Wychowanie komunikacyjne, czyli co?” odbędzie się 10 czerwca (czwartek). Uczestnicy będą analizowali problemy związane z wychowaniem komunikacyjnym: jego formom, efektom, nauczycielom wychowania komunikacyjnego, ich szkoleniu; regulacjom prawnym, ale też brakom i niedostatkom. Zaprezentowane zostaną ważne statystyki. Postawione trudne pytania np. w kwestii kompleksowego systemu edukacji komunikacyjnej; placówek odpowiedzialnych; stosowanym formom i metodom tej edukacji; wadom i zaletom kampanii w zakresie promocji brd. Itd. itp.

Do dyskusji zaproszeni zostali eksperci:

- dr Artur Górecki, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. podstaw programowych i podręczników, zastępca dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji i Nauki;

- Rafał Grodzicki, kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie;

- Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, egzaminator i b. instruktor nauki jazdy, b. starosta gostyniński;

- Wojciech Pasieczny, wiceprezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym, ekspert ds. brd, rzeczoznawca sądowy;

- Mariusz Wasiak, Komenda Główna Policji;

- dr Aneta Wnuk, Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Transportu Samochodowego;

oraz dyrektor szkoły podstawowej.

Moderator: Bożenna Chlabicz, prezes Zarządu Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym.

Organizatorami debaty są. Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym. Polski Klaster Edukacyjny, redakcja Tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i Portal „L-instruktor”.

Spotkanie będzie realizowane w formule on-line: transmisja dostępna na platformie ZOOM: webinar ID: 864 0287 6286, hasło RATUSZOWA oraz facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/prawodrogowe

Zapraszamy i zachęcamy do dyskusji:

już dziś przysyłając opinie, pytania - tygodnik@prawodrogowe.pl

oraz w trakcie transmisji debaty – czat: https://www.facebook.com/prawodrogowe