Statystyka

5997 ośrodków szkolenia kierowców i 25 800 instruktorów

28 września 2016

8e730e017bc6aa8a215c738bf12abf6035b0a65a

Jak poinformował Jerzy Szmit, sekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. w Polsce funkcjonowało łącznie 5977 ośrodków szkolenia kierowców. W podziale na poszczególne województwa zgodnie z danymi resortu transportu zarejestrowanych było:

1. Dolnośląskie- 492 osk

2. Kujawsko-Pomorskie- 346 osk

3. Lubelskie- 270 osk

4. Lubuskie- 220 osk

5. Łódzkie- 386 osk

6. Małopolskie- 480 osk

7. Mazowieckie- 738 osk

8. Opolskie- 140 osk

9. Podkarpackie- 298 osk

10. Podlaskie- 147 osk

11. Pomorskie- 326 osk

12. Śląskie- 627 osk

13. Świętokrzyskie- 181 osk

14.Warmińsko-Mazurskie- 241 osk

15. Wielkopolskie- 806 osk

16. Zachodniopomorskie- 302 osk

----------------------------------------------------

Łącznie- 5 997 osk

I dalsza statystyka: odnośnie liczby instruktorów (nauki jazdy) wpisanych w całym kraju do rejestrów, informuję, że zgodnie z danymi posiadanymi przez resort transportu, w dniu 31 grudnia 2015 r. do ewidencji instruktorów w Polsce było wpisanych ok. 25 800 instruktorów.

Odnośnie liczby wydanych w całym kraju profili kandydatów na kierowców, należy wskazać, że w:

- 2013 r. wydano 469102 profile kandydata na kierowcę,

- 2014 r. wydano 693790 profili kandydata na kierowcę,

- 2015 r. wydano 810331 profili kandydata na kierowcę.

(547-2b)