Statystyka

W drodze do szkoły

12 października 2020

W drodze do szkoły
Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego (fot. GITD)

Blisko 1350 autobusów szkolnych skontrolowali we wrześniu inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Było mniej zastrzeżeń niż rok wcześniej. Wyniki kontroli prowadzonych przez ITD na terenie całego kraju przedstawił w trakcie briefingu Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

1346 skontrolowanych pojazdów i mniej nieprawidłowości. Jak co roku, już od pierwszego dnia powrotu uczniów do szkół, inspektorzy ITD prowadzili kontrole autobusów szkolnych. Sprawdzali m.in. czy kierowcy są trzeźwi, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia autobusu, czy pojazdy są sprawne technicznie. - We wrześniu inspektorzy skontrolowali 1346 pojazdów. Zatrzymali 78 dowodów rejestracyjnych – to ok. 6 proc. wszystkich kontroli. Co ważne zatrzymano niemal o połowę mniej dowodów rejestracyjnych niż rok wcześniej. Natomiast liczba przypadków, kiedy ze względu na bezpieczeństwo dzieci konieczne było wydanie zakazu jazdy, utrzymała się na zbliżonym poziomie. We wrześniu tego roku inspektorzy nie dopuścili do dalszej jazdy 33 autobusy, rok wcześniej 38 – podsumowuje wyniki akcji Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego. Mniejsza liczba stwierdzonych naruszeń oczywiście cieszy. Cieszy również fakt, że kierowcy dysponują odpowiednimi uprawnieniami oraz, że nie ujawniono przypadków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Nie było również zastrzeżeń dotyczących przestrzegania zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii. Mam nadzieję, że ta tendencja utrzyma się dodał Szef ITD.

Najczęstszą przyczyną zatrzymania dowodów rejestracyjnych autobusów szkolnych były usterki układu kierowniczego, hamulcowego, zawieszenia, wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzone ogumienie. Niemal cały wachlarz tego typu nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy ITD z Białegostoku w trakcie kontroli autobusów szkolnych na terenie gminy Rutki. Kontrola 4 pojazdów zakończyła się zatrzymaniem 3 dowodów rejestracyjnych i wydaniem 2 zakazów dalszej jazdy. Małopolscy inspektorzy w trakcie kontroli tylko jednego autobusu w gminie Miechów, którym chwilę wcześniej do szkoły jechało 15 dzieci, stwierdzili m.in. niesprawny hamulec postojowy i wycieki płynów eksploatacyjnych. Niektóre ze skontrolowanych pojazdów nie miały również ważnych badań technicznych. Tak było np. w trakcie kontroli przeprowadzonych w pobliżu Tarnowa, gdzie ten sam przewoźnik wykorzystywał do przewozu dzieci autobusy bez ważnych badań technicznych.

Kontrole wciąż trwają. Zintensyfikowane wrześniowe kontrole autobusów szkolnych, nie kończą działań prowadzonych przez Inspekcję w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. - W trakcie prowadzonych czynności inspektorzy wykorzystują specjalistyczny sprzęt kontrolny, który ułatwia ocenę stanu technicznego pojazdu. Tam gdzie jest taka konieczność, kierują również autobusy do okręgowych stacji diagnostycznych. Tak było m.in. w wojewódzkie kujawsko-pomorskim. Na 5 autobusów skierowanych do stacji diagnostycznych, w 3 ujawniono usterki dyskwalifikujące pojazdy z ruchu. Tak dokładnych kontroli nadal muszą się spodziewać kierowcy i przewoźnicy – mówił Alvin Gajadhur. Inspektorzy prowadzą nie tylko kontrole własne, ale reagują także na zgłoszenia wpływające od rodziców i opiekunów. Wnioski o kontrole należy zgłaszać do właściwych miejscowo wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.

ITD kontroluje, ale równie edukuje. Główny Inspektorat Transportu Drogowego opracował zestaw materiałów edukacyjnych w ramach akcji #uczymysięzTirkiem, które łączą elementy nauki o zasadach ruchu drogowego z zabawą. Materiały edukacyjne są dostępne na stronie internetowej GITD. Mogą z nich korzystać dzieci w ramach samodzielnej nauki w domu, jak i nauczyciele podczas zajęć szkolnych.

GITD pracuje również nad projektem „Lekcje bezpieczeństwa online”. Zajęcia edukacyjne prowadzone do tej pory w szkołach i przedszkolach przeniosą się do sieci. Planowane jest prowadzenie lekcji w czasie rzeczywistym w formie wideokonferencji. Aby zaktywizować uczniów i wprowadzić elementy interakcji wykorzystywane będą nowe narzędzia edukacyjne, jak m.in. specjalnie opracowane z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego prezentacje multimedialne. (GITD)