Statystyka

Wzrost o 1,6% liczby zabitych na drogach to śmierć 3 tys. osób

13 października 2020

Wzrost o 1,6% liczby zabitych na drogach to śmierć 3 tys. osób
Sejm RP. 51. posiedzenie Komisji Infrastruktury (7.10.2020 r.), posłanka Halina Gill-Piątek (screen) [kliknij]

W minionym tygodniu w Sejmie RP odbyło się 51. posiedzenie Komisji Infrastruktury podczas obrad rozpatrzono rządowy dokument "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r." (druk nr 585). Referował Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury.

Dokument pn. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2019 r." do Sejmu RP wpłynął 28 sierpnia br. i został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury. W dniu 7 października odbyło się jej posiedzenie. Sprawozdawcą był Rafał Weber, który na wstępie zaprezentował następującą statystykę za rok 2019:

* 30 288 wypadów (spadek o 1286 w porównaniu do roku 2018 czyli o -4,4%);

* 35 477 rannych (spadek o 1882 w porównaniu do roku 2018 czyli o -5,0);

* 10 633 ciężko ranni (spadek o 330 w porównaniu do roku 2018 czyli o -3%);

* 2909 ofiar śmiertelnych (wzrost o 47 w porównaniu do roku 2018, czyli o +1,6%).

R. Weber skomentował, iż od 30. lat nie odnotowano tak niskiej statystyki liczby wypadków, rannych i ciężko rannych. Natomiast odnotowany wzrost liczby zabitych, „o czym musimy głośno mówić” i „co wymaga znacznej poprawy”. Minister szeroko omówił najważniejsze podejmowane działania prawne, działania inwestycyjne i edukacyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach przeprowadzonej dyskusji posłanka Halina Gill-Piątek pytała: o dostępność i stan realizacji „Planu ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów” oraz „Planu redukcji liczby i skutków zdarzeń drogowych”; o podejmowane działania prewencyjne uznała za nadal adresowane głównie do ofiar niż sprawców; o badania wpływu przycisków montowanych na przejściach dla bezpieczeństwa pieszych; o waloryzacje wysokości mandatów; o „wizję zero” jako cel strategiczny w Polsce. Poseł Adam Śnieżek podjął kwestię pomocy finansowej dla samorządowców a przeznaczoną na budowę chodników. – Te najważniejsze dane o śmierci na polskich drogach – one wciąż rosną. Ten wzrost o 1,6% oznacza śmierć niemal 3. tysięcy osób.  – komentowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zadając pytanie o zamiary rządu i oczekujące realizacji już od ponad roku obietnice premiera. Pytania dotyczyły pracy nad projektem ustawy dotyczącej poprawy bezpieczeństwa pieszych.

W imieniu resortu infrastruktury odpowiedzi udzielił Rafał Weber mówiąc m.inn.: - Ustawa, którą premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, została w ministerstwie przygotowana i - jak Pani poseł wspomniała - przeszła cały tryb konsultacji wewnątrzresortowych, a później międzyresortowych, ale także konsultacji społecznych do których faktycznie zostało złożonych mnóstwo uwag. (…) - Odpowiedzi omówimy w dalszych publikacjach.

Sprawozdanie Komisji (druk nr 667), z wnioskiem o przyjęcie w/w dokumentu, sprawozdawcą będzie posłanka Anna Milczanowska. (jm)