Statystyka

Godziny kontrolowania alkomatami?

29 maja 2017

Godziny kontrolowania alkomatami?
W 2016 r. policja przeprowadziła blisko 18 mln kontroli trzeźwości (115 tys. pijanych kierowców)

Do największej liczby wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczornych (16.00-20.000) - twierdzi poseł Piotr Król (interpelacja poselska nr 11941 w sprawie zmiany godzin przeprowadzania kontroli trzeźwości uczestników ruchu drogowego), tego samego zdania jest resort spraw wewnętrznych. - Nawiązując bezpośrednio do zapytania Pana Posła uprzejmie informuję, że z danych za 2016 rok wygenerowanych z Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji wynika, iż Policja najwięcej kierujących pod wpływem alkoholu (około 35%) ujawniła pomiędzy godziną 16.00 a godziną 20.00, co pokrywa się również z zakresem godzinowym, w którym najczęściej dochodzi do wypadków drogowych z udziałem nietrzeźwych kierowców - informuje resort. Czyli wiemy kiedy najwięcej wypadków.

Kolejna wątpliwość o porę dnia dokonywanych kontroli. Czy rzeczywiście - jak twierdzi poseł - policja bada kierowców alkomatami głównie rano? - Obecnie natomiast obserwuje się zjawisko kontroli zazwyczaj w godzinach porannych, a także w wieczornych, lecz jedynie w weekendy. - twierdzi poseł i pyta: - Czy ulegną zmianie godziny przeprowadzanych kontroli? Też apeluje: - W związku z otrzymanymi informacjami w zakresie ilości wypadków na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego, z uwzględnieniem godzin zaistnienia tychże wypadków, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie prawem określonych procedur skutkujących zmianą przeprowadzanych kontroli w tym zakresie. Na to pytanie nie pada konkretna odpowiedź.

Niezależnie od pory dnia. W pierwszym zdaniu swojej informacji, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński podkreśla - Sprawdzanie stanu trzeźwości kierującego pojazdem realizowane jest w toku codziennej służby i odbywa się praktycznie na miejscu każdej kontroli drogowej, niezależnie od pory dnia i godziny. Działania mające na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego kierujących będących pod wpływem alkoholu pozostają od lat w priorytetach Policji.. Cyklicznie przeprowadzane są kontrole pn. „trzeźwy poranek”. Wówczas każdy kierowca badany jest pod kątem trzeźwości: - Obecnie natomiast obserwuje się zjawisko kontroli zazwyczaj w godzinach porannych, a także w wieczornych, lecz jedynie w weekendy.

Czyli? Dziennik „Gazeta pl” zwraca uwagę, iż w roku ubiegłym Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na istniejąca tu lukę prawną, „która może sugerować, że wyrywkowe kontrole trzeźwości, bez wyraźnego podejrzenia, że dany kierowca może być nietrzeźwy, są niezgodne z prawem”. Czyli: - Jakie zostaną podjęte działania i czy ulegną zmianie godziny przeprowadzanych kontroli w przedmiotowym zakresie? Może potrzebne tu uzupełnienie odpowiedzi na interpelację?  (jm)